1a AVALUACIÓ

4t A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

Control del LLIBRE de LECTURA "L'infern de Marta" 

 

 

 

 

divendres 27 d'octubre 

 

 

 

 Control de Comprensió Lectora

 

 

 

Control d'Expressió Escrita

 

P

 

 

 Control de LITERATURA (Temes 2 i 3)

 

C

 

 

 

 Control del TEMA 1 de LLENGUA

 C

 

 

 Control del TEMA 4 i 5 de LITERATURA

 

 

 

 Control del Vocabulari de Literatura (paraules de la 1 a la 81)

 

 

 

Treball publicitat de la Violència de gènere 

 

P

 

dimarts 14 de novembre 

 

 RECUPERACIÓ DE LA 1a AVALUACIÓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4t B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

Control del LLIBRE de LECTURA "L'infern de Marta" 

 

 

 

 

divendres 27 d'octubre 

 

 

 

 Control de Comprensió Lectora

 

 

 

Control d'Expressió Escrita

 

P

 

 

 Control de LITERATURA (Temes 2 i 3)

 

C

 

 

 

 Control del TEMA 1 de LLENGUA

 C

 

 

 Control del TEMA 4 i 5 de LITERATURA

 

 

 

 Control del Vocabulari de Literatura (paraules de la 1 a la 81)

 

 

 

 RECUPERACIÓ DE LA 1a AVALUACIÓ