1a AVALUACIÓ

4t A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

 Control Tema 1( part d'ortografia)

 C

22 d'octubre 

 dilluns 29 d'octubre

 Entregar treball de la publicitat

 dimarts 13 de novembre

 dilluns 17 de desembre

 Control del vocabulari del trimestre

  

C

 

dimarts 11 de desembre 

dimarts 18 de desembre 

 Control de Literatura Temes 5 i 6

 C

 

divendres 14 de desembre 

dimarts 18 de desembre 

 Control de Llengua Tema 1 (gramàtica + llengua i societat)

 

C

 

dilluns 17 de desembre 

 dimarts 18 de desembre

 Comprensió oral

dimarts 30 d'octubre 

 

 Comprensió lectora

 divendres 26 d'octubre

 dimarts 6 de novembre

 CONTROL de LITERATURA

 C

divendres 14 de desembre

 dimarts 18 de desembre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RECUPERACIÓ DE LA 1a AVALUACIÓ

 

 dimarts 8 de gener

 divendres 8 de febrer

 

 

 

4t B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

 Control Tema 1 (part d'ortografia)

 

 

22 d'octubre 

 

dilluns 29 d'octubre

 Entregar treball de la publicitat

 dimarts 13 de novembre

 dilluns 17 de desembre

 Control Tema 1 (part de Gramàtica i Llengua i societat)

 

 

C

 

 

dilluns 17 de desembre 

 dimarts 18 de desembre

 Control del Temes 5 i 6 de Literatura

 

C

 divendres 14 de desembre

 dimarts 18 de desembre

 Control del vocabulari del trimestre

 

C

dimarts 11 de desembre 

dimarts 18 de desembre 

 Comprensió lectora

P

divendres 26 d'octubre 

 dimarts 6 de novembre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RECUPERACIÓ DE LA 1a AVALUACIÓ

 

 

dimarts 8 de gener

 divendres 8 de febrer