1a AVALUACIÓ

4t A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

Control del LLIBRE de LECTURA "L'infern de Marta" 

 

 

 

 

divendres 21 d'octubre 

 

 

divendres 21 d'octubre

 Control de Comprensió Lectora

 

 

divendres 4 de novembre 

 

dimecres 9 de novembre

 

Control d'Expressió Escrita

 

 

P

 

 

divendres 2 de desembre 

 

dimarts 13 de desembre 

 Control de LITERATURA (apartats 3.1.4./3.2 i 3.3)

 

C

 

dimecres 5 d'octubre

 

divendres 7 d'octubre 

 Control del TEMA 4 de LITERATURA

 C

 dimarts 22 de novembre

 dimecres 23 de novembre

 Control dels TEMES 5 i 6 de LITERATURA

 

 

divendres 16 de desembre

 

dimarts 20 de desembre 

 

 

 

 

 RECUPERACIÓ DE LA 1a AVALUACIÓ

 

 dimecres 18 de gener

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4t B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

 Control del LLIBRE de LECTURA "L'infern de Marta" 

 

 

P

 

 

dijous 20 d'octubre

 

 

dijous 20 d'octubre

 Control d'Expressió Escrita

 

P

 dijous 10 de novembre

 

dilluns 28 de novembre

Control de Comprensió Lectora

 

P

 

dimarts 29 de novembre 

 

dilluns 12 de desembre 

CONTROL del VOCABULARI del TEMA 1 

 

C(30%)

 

dijous 3 de novembre

 dimarts 15 de novembre

CONTROL de LITERATURA (Temes 3 i 4) 

 

C(70%)

 

dimarts 8 de novembre

 dimarts 15 de novembre

Control de Literatura dels temes 5 i 6

 C(70%)

dimarts 20 de desembre

dijous 22 de desembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RECUPERACIÓ DE LA 1a AVALUACIÓ

 

 

dimarts 17 de gener