1a AVALUACIÓ

4t A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

Control del LLIBRE de LECTURA "L'infern de Marta" 

 

 

 

 

divendres 27 d'octubre 

 

 

 

 Control de Comprensió Lectora

 

 

dijous 23 de novembre

 

divendres 1 de desembre 

 

 

 

 

 

 Control de LITERATURA (Temes 2 i 3)

 

C

 

 dijous 9 de novembre

dimarts 14 de novembre 

 Control del TEMA 1 de LLENGUA

 C

 dimarts 19 de desembre

dijous 21 de desembre 

 Control del TEMA 4 de LITERATURA

 C (70%)

 dijous 14 de desembre

dijous 21 de desembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treball publicitat de la Violència de gènere 

 

P

 

divendres 10 de novembre 

 

divendres 17 de novembre

 RECUPERACIÓ DE LA 1a AVALUACIÓ

 

 

divendres 12 de gener

 dijous 15 de febrer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4t B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

Control del LLIBRE de LECTURA "L'infern de Marta" 

 

 

 

 

divendres 27 d'octubre 

 

 

 dimarts 31 d'octubre

 Control de Comprensió Lectora

 

 

dijous 16 de novembre

 

dimarts 21 de novembre

 

 

 

 

 Control de LITERATURA (Temes 2 i 3)

 

C

 dijous 9 de novembre

 

dimarts 14 de novembre 

 Control del TEMA 1 de LLENGUA

 C 

dimarts 19 de desembre 

dijous 21 de desembre 

 Control del TEMA 4 de LITERATURA

 C

 divendres 15 de desembre

dijous 21 de desembre 

 

 

 

 

 Treball publicitat de la Violència de gènere 

 

P

 

dimarts 14 de novembre 

 

divendres 17 de novembre

 

 RECUPERACIÓ DE LA 1a AVALUACIÓ

 

 

divendres 12 de gener

 dimarts 13 de febrer