LES CONSONANTS PALATALS

LES CONSONANTS PALATALS SONORES

Llegir la teoria de la pàginea 117 del Volum I.

 

Fer els exercicis 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 i 38 de les pàgines 117, 118 i 119.

 

Fer els exercicis 6 i 8 de la pàgina 127.

 

Si vols ampliar tant la teoria com la practica referida a aquest so, clica a aquest enllaç del BAGUL D'ORTOGRAFIA:

 

http://rebollengua.jimdo.com/bagul-d-ortografia/8-les-lletres-g-j-i-els-d%C3%ADgrafs-tg-tj/

 

LES CONSONANTS PALATALS SORDES

Llegir la teoria de la pàginea 22 del Volum II.

 

Fer els exercicis 34, 35, 36, 37 i 38 de la pàgina 23.

 

Fer els exercicis 8 de la pàgina 31.

 

 

Exercici 38 de la pàgina 119
exercici 38 de la pàgina 119.mp3
Archivo de audio MP3 1.4 MB

Si vols ampliar tant la teoria com la practica referida a aquest so, clica a aquest enllaç del BAGUL D'ORTOGRAFIA:

 

http://rebollengua.jimdo.com/bagul-d-ortografia/9-la-lletra-x-i-els-d%C3%ADgraf-tx-i-ig/

EL SO BIFONEMÀTIC DE LA X

Llegir la teoria de la pàginea 22 del Volum II.

 

Fer l'exercici 39 de la pàgina 23.

 

Fer els exercicis de la pàgina 31.

 

Si vols ampliar tant la teoria com la practica referida a aquests sons, clica a aquest enllaç del BAGUL D'ORTOGRAFIA:

 

http://rebollengua.jimdo.com/bagul-d-ortografia/9-la-lletra-x-i-els-d%C3%ADgraf-tx-i-ig/

Correcció dels exercicis de l'ortografia del TEMA 5
Correcció dels exercicis d'ortografia de
Documento Adobe Acrobat 846.3 KB