DIALECTES DEL BLOC OCCIDENTAL

El dialecte nord-occidental

EXERCICI 1

El dialecte valencià

EXERCICI 2

Llig i escolat aquet fragment d'una novel·la i localitza-hi característiques del dialecte valencià: