DIALECTES DEL BLOC OCCIDENTAL

El dialecte nord-occidental

EXERCICI 1

EXERCICI 2

Escolta aquest fragment del telenotícies comarcal de Lleida i intenta trobar exemples pràctics de les característiques del dialecte nord-occidental

El dialecte valencià

EXERCICI 3

Llig i escolat aquet fragment d'una novel·la i localitza-hi característiques del dialecte valencià: