LES FORMES NO PERSONALS

L'infinitiu

Fes a la llibreta l'exercici 81 de l'enllaç següent:

 

http://enxaneta.info/activitats/gerundi/31/0

 

El gerundi

Fes a la llibreta l'exercici 72 de l'enllaç següent:

 

http://enxaneta.info/activitats/gerundi/31/0

 

El participi

Fes a la llibreta els exercicis 74, 75, 77 i 145 de l'enllaç següent:

 

http://enxaneta.info/activitats/gerundi/31/0

 

 

EXERCICIS SOBRE GERUNDIS + PARTICIPIS:

 

Fes a la llibreta els exercicis 76, 143 i 144 de l'enllaç següent:

 

http://enxaneta.info/activitats/gerundi/31/0

 

Si vols més informació sobre la teoria de les formes no personals dels verbs o vols practicar-ne el seu ús correcte, no dubtes a accedir a l'enllaç següent del BAGUL DE GRAMÀTICA.