Exercicis model per a l'examen

Per tal de traure els millors resultats possibles en els controls, és molt important que tingues en compte quin tipus d'exercicis hauràs de dominar. Ací tens el llistat del TEMA 3:

 

ORTOGRAFIA:

 

           ·        Posar o no dièresi a un llistat de paraules i classificar-les       

                en  una graella com la que hem usat per classificar les

                paraules dels exercicis 30 de la pàgina 70 i 6 de la pàgina 79.

 

·        Corregir en oracions les errades d'apòtrof i contraccions que trobes.

 

TIPUS DE TEXT:

 

·       Llegir una entrevista i contestar una sèrie de qüestions sobre ella. Semblant a l'exercici 16 de la pàgina 63.

·        Contestar a una sèrie d'afirmacions sobre l'entrevista , si són vertaderes (V) o falses (F). Si cal, corregir les falses.

 

 

LÈXIC:

 

·       Llegir una sèrie d'unitats fraseològiques i dir si es tracta de locucions, frases fetes o refranys. Semblant a l'exercici 13 de la pàgina 61.

·        Contestar a una sèrie d'afirmacions sobre les locucions, les frases fetes i els refranys , si són vertadesres (V) o falses (F). Si cal, corregir les falses.

·        Redactar oracions on es veja clarament el significat de les unitats fraseològiques proposades (seran de les treballades a classe).

  

 

LLENGUA I SOCIETAT

 

·        Afirmacions sobre la teoria a contestar vertader (V) o fals (F) i fer la correcció les falses.

·    Contestar preguntes breus de teoria.