LES PERÍFRASIS VERBALS

Si vols ampliar la teoria i la pràctica que sobre les perífrasis verbals tens al llibre de text, clica aquest enllaç del BAGUL DE GRAMÀTICA.

 

http://rebollengua.jimdo.com/bagul-de-gram%C3%A0tica/5-les-per%C3%ADfrasis-verbals/