L'ENTREVISTA

Visiona aquesta entrevista a alguns dels components del grup valencià Obrint Pas i:

- De quin tipus d'entrevista es tracta? Raona la teua resposta.

 

- Quines característiques pròpies d'una entrevista oral presenta? Posa exemples concrets.

 

Tens curiositat per saber quin tipus de música fa Obrint Pas? Vés al següent enllaç per veure'n una xicoteta mostra.

 

http://www.viasona.cat/grup/obrint-pas/benvingut-al-paradis/el-gran-circ-dels-invisibles

 

 

 

Treball

Aquest curs practicarem l'entrevista amb un tema d'actualitat: la igualtat de gènere.

 

El 8 de març, que tenim a un tir de pedra, és el Dia Internacional de la Dona.

 

És evident, que el paper de la dona en la nostra societat ha anat variant al llarg del temps i que, en l'actualitat, tot i que quede molta faena per fer, hem corregut un llarg camí èr aconseguir la igualtat efectiva.

 

El treball sobre l'entrevista consitirà a fer una entrevista objectiva o informativa just sobre aquest tema: els canvis que s'han produït en el paper de la dona en la nostra societat en les darreres dècades.

 

Per tal de fer-ho, elegix una dona gran del teu entorn (pensa que, com més gran siga, millor ja que més contrast amb la situació actual hi trobaràs).

 

L'entrevista la pots realitzar sol o amb un altre company o companya, tant del teu curs com de l'altre.

 

El teu treball ha d'incloure:

 

- Una presentació de la persona a qui entrevistes i una redacció del motiu de la teua entrevista (tenint clar que l'entrevista no és psicològica sinó objectiva i que, el que té valor, no és qui ens ho diu sinó què ens diu)..

 

- Fes un llistat amb les preguntes que t'agradaria fer-li, tenint en compte que n'han d'haver de tots els tipus (d'obertes, d'hipotètiques i de tancades així com de directes i d'indirectes). Recorda que, quan faces l'entrevista, pots i has d' improvisar depenent de les respostes que rebes per part del teu entrevistat.

 

- Enregistra en un suport audio la teua entrevista (pots fer servir un mòbil o qualsevol altre mitjà. L'entrevista enregistrada l'hauràs de guardar per entregar-li-la  a la teua professora en cas que te la demane  per tal que puga comprovar que l'has realitzada).

 

- Fes una tria de les preguntes i respostes que més s'adeqüen a la teua finalitat i transcriu-les tenint em compte de no traslladar a la llengua escrita les particularitats de la llengua oral (tret d'algun cas que consideres rellevant).  L'entrevista ha d'estar en llenguatge estàndard, però si vols conservar algun vulgarisme o barbarisme recorda que has d'escriure'ls en cursiva.

 

- Fes alguna fotografia de la persona a qui entrevistes i inclou-la en l'entrevista.

 

- La teua entrevista ha de tindre un titular que cride l'atenció.

 

- Redacta-hi una cloenda.

 

Revisa l'ortografia i entrega-li-la a la teua professora.

 

Pots fer servir les plantilles de la notícia i de la crònica per redactar la teua entrevista o bé fer-la a mà.