LA DIÈRESI

Fes els exercicis 27, 28  i 29 de la pàgina 69 del Volum I.

Fes els exercicis 30 de la pàgina 70 i 6 de la pàgina 79 emplenant aquesta graella:

 

REGLA a) 

 Posem dièresi a la vocal U en els grups QU i GU quan la U sona i la vocal que va darrere és una E o una I.

No porta dièresi perquè

la U no sona

 

No porta dièresi perquè la vocal que va darrere no és ni una E ni una I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLA b) 

REGLA c) 

 

Quan en una paraula hi ha dues vocals contígües que es pronuncien en síl·labes diferents, és a dir, formant hiat, i la segona vocal és una U o una I, aquesta porta dièresi.

 

Quan en una paraula hi ha tres vocals contígües que es pronuncien en síl·labes diferents, i la segona vocal és una U o una I, aquesta porta dièresi. 

 

 

 

 

EXCEPCIONS

 

 

La segona vocal I / U pot dur accent.

 

És un verb de la 3a conjugació, l’infinitiu del qual acaba en VOCAL+IR i està en infinitiu, futur, gerundi o condicional.

 

Conté els  sufixos –isme, -ista, -us, -um. 

 

Té un prefix acabat en vocal i el lexema comença per I/U.

 

 

 

 

 

 

 

NO PORTEN DIÈRESI PERQUÈ LES VOCALS FORMEN DIFTONG

 

 

 

 

Per saber-ne més...

Si vols ampliar tant la teoria com la pràctica de la dièresi, no pots deixar de visitar el punt 5) del BAGUL D'ORTOGRAFIA. Ací en tens l'enllaç directe:

 

http://rebollengua.jimdo.com/bagul-d-ortografia/5-la-di%C3%A8resi/

L'APÒSTROF, LES CONTRACCIONS i L'ELISIÓ VOCÀLICA

Fes els exercicis 31, 33, 34 i 35 de la pàgina 71 del Volum I.

Fes l'exercici 7 de la pàgina 79 del Volum I.

Solucionari de l'ortografia del TEMA 3
Solucionari llibre de text.pdf
Documento Adobe Acrobat 549.8 KB

Per saber-ne més...

Si vols ampliar tant la teoria com la pràctica de l'apòstrof, les contraccions i l'elisió vocàlica, no pots deixar de visitar el punt 6) del BAGUL D'ORTOGRAFIA. Ací en tens l'enllaç directe:

 

http://rebollengua.jimdo.com/bagul-d-ortografia/6-l-ap%C3%B2strof-les-contraccions-i-l-eleisi%C3%B3-voc%C3%A0lica/