Els mecanismes de creació lèxica

LA DERIVACIÓ

Exercicis de la derivació
Exercicis de derivació.pdf
Documento Adobe Acrobat 300.4 KB

Moltes de les errades que cometem quan derivem, les fem en la derivació verbal i nominal. Practica-les amb els exercicis següents:

 

EXERCICI 1

 

Amb l'ajuda dels prefixos a- i in- (i las seues variants gràfiques) escriu el contrari dels mots següents:

 

 

Inici del formulari

material:

  

madur:

  

simètric:

  

mòbil:

  

normal:

  

legal:

  

lògic:

  

lletrat:

  

feliç:

  

regular:

  

 

EXERCICI 2

 

Escriu la paraula que falta a la frase i que és derivada de la que hi ha en negreta.

 

 

Inici del formulari

Els països rics es dediquen a subministrar armes al Tercer Món. El però, es fa de manera encoberta.  

El van unflar a bufetades. El van   de calent.  

És una botella de vidre transparent i ventre  . Té forma de bomba 

Cal comprar adobs. Els camps han d'estar ben  

Això ha estat un encert. L'hem  

Amb tres o quatre aclariments ens ho va del tot.  

Mai no havia sigut covard, però aquesta vegada es va  de veritat.  

Tothom el . Però ell no sent compassió per ningú.  

Ens ha quedat ben redó. Ja no ho podem més.  

 

EXERCICI 3

Escriu la paraula que falta a la frase i que és derivada de la que hi ha en negreta

 

Inici del formulari

El barri antic és . Les muralles daten del segle XIII.  

A la fira d' d’Altea venen objectes i mobles antics 

Nosaltres tenim les arrels ací. Ens hi sentim  

Necessita una poc de coratge. Que algú l'  

L'avió no va arribar a tocar a terra. Va esclatar abans d'  

Els xiquets que tenen por són uns   

L'artefacte explotarà més tard. És d'efecte   

El departament de finances m'ha una part del projecte.  

És un covard. Qualsevol cosa l'  

EXERCICI 4

Escriu la paraula que falta a la frase i que és derivada de la que hi ha en negreta

 

Inici del formulari

S'havia posat bo, però ha tingut una  . Ha tornat a recaure 

No ho puc batre. Se m'ha espatllat la  

M'enamora el blanc de les ones, la de la bromera.  

Ja no brilla com abans. Ha perdut la  

No hi ha aigua calenta. Hauràs d'escalfar-ne perquè s'ha espatllat l'  

Em sorprén la seua . No puc creure que siga tan càndida 

Va viure captiu molts anys. Va passar la joventut en   

Té una molt lleu. No es nota que està coix 

 

 

EXERCICI 5

 

Escriu la paraula que falta a la frase i que és derivada de la que hi ha en negreta

 

 

Inici del formulari

Em poden garantir que no és una estafa? Quines té?  

Ningú no sap el motiu de l'exclusió. Perquè el van  

No es vol posar cap . No es vol disfressar 

Li pegà una bufetada. El va davant de tothom.  

Isabel no jugues amb la farina, que t’  tota.  

Llàstima que durara tan poc. M'agradaria que fóra  

He provat de fer córrer la porta d'aquest armari, però s'ha encallat.  

És una situació greu que es pot ràpidament.  

Al carrer se sentia molta pudor de quitrà. L'havien feia dues hores.  

EXERCICI 6

Escriu la paraula que substituïsca tots els mots en negreta i que siga el derivat d'un d'ells

 

Inici del formulari

Va ser un dia que no es pot oblidar

  

Creixen les plantes com si estigueren en un espai protegit del fred de l'hivern

  

La caixa no tenia prou líquid per pagar tots els deutors.

  

Era natural de Polònia.

  

Van tornar a cobrir de quitrà la carretera vella.

  

Abans de la subhasta van tornar a fer la valoració de la casa.

  

Van pintar amb vernís la taula i les cadires

  

EXERCICI 7

 

Completa les frases següents amb la paraula derivada adient:

 

 

Inici del formulari

La intel·ligència té els seus límits; la (ximple), no.  

El diputat va proposar crear un fons estatal per (lleuger) la càrrega dels peatges.  

Les seues (viure) a l'Àfrica l'han transformat en una altra persona.  

L'explosió de l'artefacte li va causar una (sord) permanent.  

Cal que (dret) aquesta situació.  

Ens vam aplegar al refugi quan començava a  (fosc).  

Si m' (curt) els pantalons, els podré lluir a la festa.  

No li agrada l'amargor del café, ni la (dolç) de la merenga.  

La Cambra va demanar de (suau) la prohibició d'entrar líquids als avions.  

Posa el pa a (tou) perquè el gat el trobe més bo.  

L'FMI preveu un  (lent) econòmic mundial per aquest any.  

L'aigua es condensa i augmenta l' (tèrbol) fins a formar-se una boira de refredament.  

Abans de fer servir l' (sec), cal centrifugar la roba rentada per tal d'extreure el major volum d'aigua possible.  

 

EXERCICI 8

Amb l'ajuda dels sufixos -edat, -etat, -dat, -tat, escriu el substantiu que en resulta.
Exemple: bo: bondat

Inici del formulari

honest:

  

breu:

  

segur:

  

escàs:

  

cast:

  

sol:

  

clar:

  

mal:

  

igual:

  

vague:

  

sec:

  

net:

  

EXERCICI 9

 

Fent servir quan calga el prefix a-, escriu el verb derivat de cada un dels mots escrits entre parèntesis.

 

 

Inici del formulari

 

Jordi no es pot (botó) el coll de la camisa.  

Li agrada (profund) totes les qüestions.  

Hi ha un problema greu de paperassa, i cal (lleuger) -lo amb urgència.  

Han estés el blat a l'era perquè s'  (sec).  

El va anar a (consol) per la mort de son pare.   

Volen (barat) els llibres.  

Han de (condició) la casa per poder-s'hi moure amb una cadira de rodes.   

 

 

LA COMPOSICIÓ

Si vols ampliar els teus coneixements o fer més pràctiques sobre l'us del guionet en les paraules compostos, pots anar al BAGUL D'ORTOGRAFIA:

 

 

https://rebollengua.jimdo.com/bagul-d-ortografia/19-el-guionet/