El reportatge i la crònica

El reportatge – La crònica – La notícia

S’assemblen

Es diferencien

-Són textos periodístics

 

 

 

 

-Predomina la funció d’informar

 

-La crònica i el reportatge són més extensos que la notícia i inclouen descripcions detallades i informació complementària.

 

-El reportatge (objectiu) i la notícia informen dels fets objectivament mentre que la crònica incorpora valoracions personals del redactor.

 

- La crònica implica que el periodista ha sigut testimoni presencials dels fets que narra.

 

- La notícia implica una actualitat immediata mentre que el reportatge pot versar sobre fets d'actualitat o d'interés general però que no hagen acabat d'ocórrer.