Exercicis model per a l'examen

Per tal de traure els millors resultats possibles en els controls, és molt important que tingues en compte quin tipus d'exercicis hauràs de dominar. Ací tens el llistat del TEMA 2:

 

LÈXIC:

 

·        Definir els conceptes de PRÉSTEC, BARBARISME i VULGARISME.

·        Destriar entre un grup de paraules les que són PRÉSTEC, BARBARISME i VULGARISME.

·        Detectar i corregir BARBARISMES i VULGARISMES en oracions.

 

TIPUS DE TEXT:

 

·       Observar un text periodístic i dir si es tracta d'un REPORTATGE o una CRÒNICA. Argumentar-ho.

·         Contestar a una sèrie d'afirmacions sobre el reportatge i la crònica, si són vertadesres (V) o falses (F). Si cal, corregir les falses.

·        Destriar entre característiques, aquelles que són del REPORTATGE i les que són de la CRÒNICA.

 

 

ORTOGRAFIA:

 

·        Accentuar un text parant especial atenció als accents diacrítics i als usos especials de l'accent (sobretot a aquelles paraules que presenten una accentuació divergent amb el castellà)..

 

LLENGUA I SOCIETAT

 

·        Afirmacions sobre la teoria a contestar vertader (V) o fals (F) i fer la correcció les falses.

·       Contestar preguntes breus sobre la teoria dels tipus de bilingüisme.

·        Contestar preguntes breus sobre els diferents motius pels quals hi ha una zona de predomini lingüístic castellà al territori valencià.