Exercicis model per a l'examen

Per tal de traure els millors resultats possibles en els controls, és molt important que tingues en compte quin tipus d'exercicis hauràs de dominar. Ací tens el llistat del TEMA 2:

 

ORTOGRAFIA:

 

 

·        Accentuar un text parant especial atenció als accents diacrítics i als usos especials de l'accent (sobretot a aquelles paraules que presenten una accentuació divergent amb el castellà).

 

 GRAMÀTICA:

 

           ·      Substituir complements verbals subratllats pels pronoms febles

               corresponents. Seran combinacions binàries i una terciària.

               (semblant a l'exercici 1 de la web).

 

·        Un exercici semblant al 25 de la pàgina 68.

 

LLENGUA I SOCIETAT

 

·        Afirmacions sobre la teoria a contestar vertader (V) o fals (F) i fer la correcció les falses.

·       Contestar preguntes breus sobre la teoria dels tipus de bilingüisme.

·        Contestar preguntes breus sobre els diferents motius pels quals hi ha una zona de predomini lingüístic castellà al territori valencià.

·        Afirmacions sobre la teoria a contestar vertader (V) o fals (F) i fer la correcció les falses sobre les llengües constitucionals i l'estatus legal del valencià.

 

          ·        Contestar preguntes breus de teoria de les llengües

                constitucionals i de l'estatus legal del valencià.