La diversitat lingüística arreu del món. Les llengües a Europa.

Per saber-ne més...

Si vols practicar més, pots fer l'exercici de la pàgina 28 del TEMA 1 del llibre digital.