Els préstecs lingüístics són paraules que hem agafat d’una altra llengua en un moment determinat de la història i que hem incorporat a la nostra. Tots els préstecs, però, no són iguals. Així, podem diferenciar diversos fenòmens:

PRÉSTECS

PER ADAPTACIÓ:

 

Són aquelles paraules que, tot i provindre d’una altra llengua, han sigut adaptats a l’ortografia i a la fonètica valencianes. Sovint ens costa reconéixer aquests préstecs com a paraules “no genuïnament valencianes” (ex: boda, cotó, guerra,…).

 

L’ús d’aquests préstecs és totalment lícit ja que aquestes paraules s’han incorporat al nostre lèxic i apareixen als nostres diccionaris.

 

A més a més, molts d’aquests préstecs adaptats no tenen cap paraula genuïnament valenciana per a expressar eixe concepte i són, per tant, imprescindibles (ex: macarró, gol, esport, novel·la, …).

 

Altres, en canvi, sí que el seu concepte pot ser expressat amb una paraula pròpia:

eslip (préstec adaptat de l’anglés)

calçotets (paraula genuïna valenciana)


En aquest cas, sempre preferirem l’opció valenciana al préstec.

 

PER ADOPCIÓ:

 

Són paraules que s’han incorporat a la nostra llengua però ho han fet sense patir cap adaptació ni ortogràfica ni fonètica, és a dir, s’escriuen i es pronuncien igual que en la seua llengua d’origen.

 

Apareixen als nostres diccionaris en lletra cursiva i, quan els utilitzem, hem d’entrecomillar-los (si escrivim a mà) o posar-los en lletra cursiva (si utilitzem l’ordinador).

 

Aquests préstecs solen tindre una paraula valenciana de significat idèntic o paregut que serà la que preferirem:

 

hobby ( calc de l’anglés)

afició (paraula valenciana correcta)

 

! Sovint podem trobar al diccionari tant la versió adaptada com el calc. BARBARISMES

Són paraules provinents d’una altra llengua que desplacen una altra paraula de la  llengua pròpia. No apareixen al diccionari i el seu ús és totalment incorrecte.

 

sueldo (barbarime provinent del castellà)

sou (paraula valenciana correcta)

 

En cas de no voler o no poder prescindir del seu ús, l’haurem d’entrecomillar (si escrivim a mà) o posar en lletra cursiva (si utilitzem l’ordinador) per tal de marcar la seua incorrecció.

 

M’agradaria fer puenting

 

 

Recorda que els barbarismes que has vist en els exercicis del punt de LÈXIC del Tema 2 entren en el control del tema. Si vols, ací tens el recull:

Recull barbarismes
Recull barbarismes.pdf
Documento Adobe Acrobat 246.6 KB

VULGARISMES

A continuació tens escanejada la pàgina 60 del Volum II del llibre de text.

Recorda que també haurem d’entrecomillar (si escrivim a mà) o posar en lletra cursiva (si utilitzem l’ordinador) els vulgarismes quan no en volguem prescindir per tal de remarcar que no estan escrites segons marca la normativa.

 

 La fideuà és originària de Gandia