3a AVALUACIÓ

Els deures de 3r A estan escrits en ROIG

 

Els deures de 3r B estan escrits en BLAU

 

Setmana de l'11 al 15 de juny

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 Revisió i dubtes de l'ortografia del Tema 5

Cançó d'Antònia Font


 

 

 

 Control del Tema 5

 

 

3a HORA

 

 

 

 

Ex. 2 de la web (dialecte VALENCIÀ)

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

Control del TEMA 5

 

 

 

 

 

 

Setmana del 4 al 8 de juny

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 Entregar la Crònica del 3r trimestre

 Ex. 9, 10, 11, 12 de la pàg. 13

Ex. 3 i 4 de les pàg. 30-31

Ex. 6 i 7 de les pàg. 108 i 109

 

 

 

 Cançó de Txarango

Cancó d'Antònia Font

 

3a HORA

 

 

 

 

Ex. 8, 9 i 10 de les pàg. 108-9

Ex. 3 de la pàg. 126 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 Ex. 6 i 7 de la pàg. 108-109

Ex. 8, 9 i 10 de la pàg. 108-9

Ex. 3 de la pàg. 126 (Volum I)

Cançó de Txarango

 

 

 

 

 

Setmana del 28 de maig a l'1 de juny

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 Control de Literatura punt 4.3

 

 

 

Control del Tema 4 (ortografia+gramàtica)

 Entregar la Crònica del 3r trimestre

 

3a HORA

 

 

 

 

 Ex. 2 i 3 de la pàg. 54

Ex. del 2 al 9 de la web

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

Ex. 1 de la web

Ex. 2 i 3 de la pàg. 54

Ex. 9, 10, 11 i 12 de la pàg. 13

Ex. 3 i 4 de la pàg. 30-1

 

 Revisió de l'ortografia del Tema 5

Ex. 9 de la pàg. 36

Ex. del 2 al 9 de la derivació de la web

 

 

 

 

 

Setmana del 21 al 25 de maig

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 Ex. 8 de la pàg. 55 Volm II

 

 

 

Ex. 9 de la pàg. 36

Ex. 1 de la web

Dur impresos tots els exercicis de lèxic del Tema 5

 control de Literatura Tema 4.3

 

3a HORA

 

 

 

 

   

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 Control del Tema 4 de Llengua

 

 

 

 

 

Setmana del 14 al 18 de maig

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 Anàlisi mètrica i de rima del poema 29

Completar la graella de la web amb el poema "Si com la mar...", exercici 4 i 5 de la web

Ex. 39 de la pàg. 50

 

 

 

Ex. 10 de la web

 Ex. 29, 30 i 32 de la pàg. 21

Ex. 6 de la pàg. 31 

 Ex. 4, 5 i 6 de la web

Ex. 39 de la pàg. 50

 

3a HORA

 

 

 

 

   

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 7 a l'11 de maig

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 Anàlisi mètrica i de rima del poema 81

Completar la graella de la web amb els poemes 29 i el primer de l'exercici 3 de la web

 

 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

   

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

Ex. 26, 27 i 28 de les pàg. 19 i 20

Ex. 5 de la pàg. 31

Ex. 7, 8 i 9 de la web

 

 

Anàlisi mètrica i rima del poema 29

Esquemes de la web dels poemes 29 i els de l'exercici 3 de la web

 

 

 

 

 

Setmana del 30 d'abril al 4 de maig

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 Ex. 37 de la pàg. 49 (a, b, c modificats)

Omplir graella de la web amb el poema 81 del llibre de text

 

 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

Ex. 23 de la pàg. 18

Ex. 1 de la web

Ex. 24 de la pàg. 18

Ex. 2 de la web

Ex. 33 de la pàg. 21

Ex. 25 de la pàg. 19

Ex. 3, 4, 5 i 6 de la web

Ex. 26, 27 i 28 de les pàg. 19 i 20

Ex. 5 de la pàg. 31

Ex. 7, 8 i 9 de la web

Revisió ortogràfica del Tema 4

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

Ex. 17, 20 i 22 de les pàg. 64-65

Ex. 1 de la `pàg. 78-79

Ex. 23 de la pàg. 18

Ex. 1 de la web

Ex. 24 de la pàg. 18

Ex. 2 de la web

Ex. 33 de la pàg. 21

Ex. 25 de la pàg. 19

Ex. 3, 4, 5 i 6 de la web

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 23 al 27 d'abril

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

CONTROL DEL LLIBRE DE LECTURA

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

Control d'Expressió Escrita

 Control del llibre de lectura

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 16 al 20 d'abril

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

Revisió i dubtes de l'ortografia del Tema 4

+

LITERATURA

Ex. 37 de la pàg. 49 (a, b, c modificat)

Omplir la graella de la web amb el poema 81

+

LLENGUA

 

Ex. 23 de la pàg. 18

Ex. 1 del full

Ex. 24 de la pàg. 18

Ex. 2 del full

  

Ex. 37 (a, d, e) de la pàg. 50

 

3a HORA

 

 

 

 

CONTROL DE COMPRENSIÓ LECTORA 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 Resisió i dubtes de l'ortografia del Tema 4

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 9 al 13 d'abril

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

Recuperació de la 1a i 2a avaluació

Ex. 16 de la pàg. 40 (poema 7) volum II

Ex. 1 de la web  (tema 4/Tipus de text)

Ex. 36 pàg. 48-49 volum II

Ex. 1 de la web (Ausiàs March)

Ex. 37 pàg. 50 (b) volum II 

 

3a HORA

 

 

 

 

Literatura

Ex. 36 de les pàg. 48-49 volum II

Ex. 1 de la web (Ausiàs March)

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 Ex. 1 de la web (Tema 4/tipus de text)

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 Recuperació de la 1a i 2a avaluació

 

 

 

 

 

Setmana del 26 al 30 de març

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

Ex. 16, 17 i 18 de la pàg. 40-41 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 Ex. 15, 16 i 17 de les pàg. 40 i 41

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 19 al 23 de març

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 Ex. 15 de la pàg. 39 del Volum II

Control de Comprensió Lectora 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 Farem Literatura