3a AVALUACIÓ

Els deures de 3r A estan escrits en ROIG

 

Els deures de 3r B estan escrits en BLAU

 

Setmana del 16 al 20 d'abril

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

Revisió i dubtes de l'ortografia del Tema 4

+

LITERATURA

Ex. 37 de la pàg. 49 (a, b, c modificat)

Omplir la graella de la web amb el poema 81

+

LLENGUA

 

Ex. 23 de la pàg. 18

Ex. 1 del full

Ex. 24 de la pàg. 18

Ex. 2 del full

  

Ex. 37 (a, d, e) de la pàg. 50

 

3a HORA

 

 

 

 

CONTROL DE COMPRENSIÓ LECTORA 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 Resisió i dubtes de l'ortografia del Tema 4

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 9 al 13 d'abril

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

Recuperació de la 1a i 2a avaluació

Ex. 16 de la pàg. 40 (poema 7) volum II

Ex. 1 de la web  (tema 4/Tipus de text)

Ex. 36 pàg. 48-49 volum II

Ex. 1 de la web (Ausiàs March)

Ex. 37 pàg. 50 (b) volum II 

 

3a HORA

 

 

 

 

Literatura

Ex. 36 de les pàg. 48-49 volum II

Ex. 1 de la web (Ausiàs March)

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 Ex. 1 de la web (Tema 4/tipus de text)

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 Recuperació de la 1a i 2a avaluació

 

 

 

 

 

Setmana del 26 al 30 de març

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

Ex. 16, 17 i 18 de la pàg. 40-41 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 Ex. 15, 16 i 17 de les pàg. 40 i 41

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 19 al 23 de març

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 Ex. 15 de la pàg. 39 del Volum II

Control de Comprensió Lectora 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 Farem Literatura