3a AVALUACIÓ

Els deures de 3r A estan escrits en ROIG

 

Els deures de 3r B estan escrits en BLAU

 

Setmana del 5 al 9 de juny

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

   

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 Control del Vocabulari del Tema 5

 

 

 

3a HORA

 

 

   

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

Control del TEMA 5

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 Control del Vocabulari del Tema 5

   

 

 

6a HORA

 

 

     Control del TEMA 5

 

Setmana del 29 de maig al 2 de juny

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

   

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 Ex. 45 de la pàg. 100 del Volum I

 

 

 

3a HORA

 

 

   

 

Últim dia per entregar el Treball de la Crònica els qui l'han de fer a la 3a avaluació

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

Ex. 1 i 2 de la web (Tema 5 Llengua i Societat)

Portar llibreta i Volum I per començar LITERATURA 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

   

Últim dia per entregar el Treball de la Crònica els qui l'han de fer a la 3a avaluació

+

Ex. 46 de la pàg. 27 Volum I

 

6a HORA

 

 

     

 

Setmana del 22 al 26 de maig

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

   

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

  Ex. 8 de la pàg. 109

Ex. 3 de la pàg. 126

Volum I

Ex. 6 de la pàg. 31

Volum II

 

 

 

3a HORA

 

 

   

 

 Ex. 1 de la web (Tema 5/LLengua i Societat)

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

Ex. 30 i 32 de la pàg. 21 del Volum II

Ex. 6, 7 i 9 de la pàg. 108-109 del Volum I 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 Ex. 7 i 8 de la pàg. 109

Ex. 3 de la pàg. 126

Ex. 29 de la pàg. 21 (excepte oracions d, g, i, j)


   

Ex. 10 de la pàg. 109 del Volum I

Revisió del vocabulari del Tema 5 la (paraules de la 60 a la 66) 

 

6a HORA

 

 

   

 Ex. 30 i 32 de la pàg. 21

Ex. 6 de la pàg. 31

 

Setmana del 15 al 19 de maig

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

   

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

  Revisió del vocabulari del tema 5 (paraules de la 35 a la 60)

 

 

 

3a HORA

 

 

   

 

 Control d'EXPRESSIÓ ESCRITA

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

CONTROL D'EXPRESSIÓ ESCRITA

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 Ex. 9, 10, 11 i 12 de la pàg. 13

Ex. 3 i 4 de les pàg. 30-31


   

 Ex. 29 de la pàg. 21

Portar Volums I i II

 

6a HORA

 

 

   

Revisió del vocabulari del Tema 5(paraules de la 45 a la 60)

Ex. 6, 7, 8, 9 i 10 de la pàg. 108-109

Ex. 3 de la pàg. 126

Volum I 

 

Setmana del 8 al 12 de maig

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

   

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

  Revisió del Vocabulari del Tema 5 (paraules de la 1 a la 34)

Ex. del 2 al 9 de la web

 

 

 

3a HORA

 

 

   

 

 Control del Llibre de Lectura

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

Ex. 1 de la web

Ex. 2 i 3 de la pàg. 54

Portar impresos ex. del 2 al 9 de la web

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 Revisió del Vocabulari del Tema 5 (paraules de la 1 a la 34)

Ex. 9 de la pàg. 36

Ex. 1 de la web

Portar impresos ex. de l'1 al 9 de la web
   Ex. del 2 al 9 de la web

Control del Llibre de Lectura

+

Ex. 9, 10, 11 i 12 de la pàg. 13

Ex. 3 i 4 de les pàg. 30 i 31

 

6a HORA

 

 

     

 

Setmana del 2 al 5 de maig

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

   

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

Entregar treball de la poesia 

Ex. 11 de la pàg. 88 (apartats a/c) del Volum II

 

 

 

3a HORA

 

 

   

 

 Ex. 12 de la pàg. 89 del Volum II (excepte apartat b)

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

Revisió i dubtes de l'ortografia del Tema 5

 

 

 

 

5a HORA

 

 

Revisió i dubtes de l'ortografia del Tema 5

   

Ex. 12 de la pàg. 89 (excepte apartat b)

Ex. 9 de la pàg. 36

Revisió del vocabulari del Tema 5 (paraules de la 1 a la 34) 

 

6a HORA

 

 

 

 

Entregar treball de la poesia

Ex. 11 de la pàg. 88 (apartats a/c) del Volum II

 

Setmana del 10 al 12 d'abril

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

   

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

   

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

Recuperació de la 2a avaluació

 

 

 

 

5a HORA

 

 

Recuperació de la 2a avaluació

   

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

 

Setmana del 3 al 7 d'abril

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

   

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 Ex. 1 de la web (tema 5/tipus de text)

Activitat de Quim Ponsa

 

 

 

 

3a HORA

 

 

   

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

Fer a classe l'activitat de Quim Ponsa

 

 

 

 

5a HORA

 

 

Control del vocabulari del Tema 3

   

 

 

6a HORA

 

 

 

 

Control del TEMA 4

 

Setmana del 27 al 31 de març

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

   

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

   

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 Control del Vocabulari del Tema 4

Ex. 15, 16 i 17 de la pàg. 39, 40 i 41 del Volum II

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 Avançar la faena d'ortografia

   

Ex. 15, 16, 17 i 18 de les pàg. 39, 40 i 41

 

6a HORA

 

 

 

 

Ex. 15, 16, 17 i 18 de la pàg. 38, 39, 40 i 41 del Volum II 

 

Setmana del 20 al 24 de març

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

   

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 Revisió del que queda de vocabulari del Tema 4

Dubtes de les preguntes model control

 

 

 

3a HORA

 

 

   

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 Revisió i dubtes de l'ortografia del Tema 4

Ex. 3 de la web (tema 4/Llengua i societat)

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 Revisió i dubtes de l'ortografia del Tema 4

+

Ex. 3 de la web (tema 4/Llengua i societat)

   

 CONTROL del TEMA 4

 

6a HORA

 

 

 

 

 Revisió del que queda de vocabulari del Tema 4
Dubtes de les preguntes model control