2a AVALUACIÓ

Els deures de 3r A estan escrits en ROIG

 

Els deures de 3r B estan escrits en BLAU

Setmana del 12 al 16 de març

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA


Control de Literatura (temes 3.2, 3.3/4.1 i 4.2)

 

 

 

 

 

Farem llengua

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 Control del Tema 3

 

 

 

 

 

 

Setmana del 5 al 9 de març

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

Control del llibre de lectura

Entregar Crònica

Control del Tema 3

 

Control del llibre de lectura

Control del tema 3

+

Control de Literatura (temes 3.2, 3.3/4.1 i 4.2)

 

 

3a HORA

 

 

 

 

Preguntes dictades + text de la pàg. 101 volum I

............

Pregunta dictada sobre el Tirant

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 Ex. 47 i 48 pàg. 27

Revisar-se les preguntes model control de l'examen de Literatura

Ex. 19 de la pàg. 64

Ex. 9, 10, 11, 12 i 13 de la pàg. 61

 

Ex. 3 de la pàg. 78

 Revisió i dubtes de l'ortografia del Tema 3

Entregar entrevista

Entregar crònica

 

 

 

 

 

Setmana del 26 de febrer al 2 de març

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

Ex. 16 de la pàg. 64

 

Ex. 46 de la pàg. 27 (amb el text 10 i el text 3 de la pàg.62)

+

Revisió i dubtes de l'ortografia del Tema 3

Entregar entrevista

 

Ex. 46 de la pàg. 27 (amb el text 10 i el text 3 de la pàg.62)

Ex. 16 de la pàg. 64

Pregunta dictada

......

Ex. 19 de la pàg. 64

Ex. 9, 10, 11, 12 i 13 de la pàg. 61

Ex. 3 de la pàg. 78

 

3a HORA

 

 

 

 

Ex. 10, 11, 12, 13 i 14 de la pàg. 60-61

Ex. 3 de la pàg.78 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 Control del Vocabulari del Tema 2

 

 

 

 

 

Setmana del 19 al 23 de febrer

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 Ex. 44 i 45 de la pàg. 27

 

 

 

Ex. 9 de la pàg. 60 

 

Ex. 44 i 45 de la pàg. 27 del Volum II

 

3a HORA

 

 

 

 

Control del Vocabulari del Tema 2

Ex. 19 de la pàg. 64

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

Control de pronoms febles

 Dubtes del vocabulari del Tema 2

Ex. 16 i 17 de la pàg. 64

 

 

 

 

 

Setmana del 12 al 16 de febrer

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 Control de pronoms febles

 

 

 

Revisió i dubtes del vocabulari del Tema 2

Ex. 16 i 17 de les pàg. 63 i 64

 

Ex. 40, 41, 42 i 43 de les pag. 25-26 del Volum II 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

Ex. 1 de la web

 

 

 

 

 

 

Setmana del 5 al 9 de febrer

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 Ex. 40, 41, 42 i 43 de les pàg. 25 i 26 del Volum II

 

 

 

Ex. 1 de la web

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

Ex. 1 de la web

 

 

 

 

 

 

Setmana del 29 de gener al 2 de febrer

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 Ex. 42 de la pàg. 99

Durs els dos volums

 

 

 

Ex. 1 de la web 

Ex. 42 de la pàg. 99

Dur els dos volums

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 Ex. 4 de la pàg. 79

Ex. 4 (a,c,d,e) de la pàg. 55

Dur ex. 1 de la web imprés

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

Ex. 28, 29 i 30  de la pàg. 46

Ex. 4 (b,f,g) i 5 de la pàg. 55

Ex. 22 de la pàg. 45

Ex. 25 de la pàg. 68

 

Ex. 4 de la pàg. 79

Ex. 4 (a,c,d,e) de la pàg. 55

 

Dur ex. 1 de la web imprés

 

 

 

 

 

Setmana del 22 al 26 de gener

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 Ex. 40 de la pàg. 97-8 del Volum I

 

 

 

 

 Ex. 22 de la pàg. 45

Ex. 26 de la pàg. 68

Ex. 40 de la pàg. 97-8

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 Ex. 28, 29 i 30  de la pàg. 46

Ex. 4 (b,f,g) i 5 de la pàg. 55

Ex. 22 de la pàg. 45

Ex. 25 de la pàg. 68

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

Ex. 28, 29 i 30  de la pàg. 46

Ex. 4 (b,f,g) i 5 de la pàg. 55

Ex. 22 de la pàg. 45

Ex. 25 de la pàg. 68

 

Refer  ex. 22 de la pàg. 45

Ex. 26 de la pàg. 68 

 

 

 

 

 

Setmana del 15 al 19 de gener

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 Ex. 38 de la pàg. 51 del Volum I

 

 

 

 

Ex. 27 de la pàg. 46

Ex. 23 de la pàg. 45

Ex. 5 de la web

Ex. 38 de la pàg. 51

Dubtes de la teoria de la pàg. 50

 

3a HORA

 

 

 

 

 Ex. 4 de la web

Ex. 20 de la pàg. 44

Ex. 21 de la pàg. 45

Ex. 26 de la pàg. 46

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

Ex. 23 de la pàg. 45

Ex. 27 de la pàg. 46

Ex. 5 de la web

 

Recuperació de la 1a avaluació

 

 

 

 

 

Setmana del 8 al 12 de gener

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 Recuperació de la 1a avaluació

Recuperació de la 1a avaluació 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 Ex. 4 de la web

Ex. 20 de la pàg.44

Ex. 21 de la pàg. 45

Ex. 26 de la pàg. 46