1a AVALUACIÓ

Els deures de 3r A estan escrits en ROIG

 

Els deures de 3r B estan escrits en BLAU

 

Setmana del 19 al 23 de desembre

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

ACTIVITAT CONTES AMORT 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

ACTIVITAT CONTES AMORT 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Setmana del 12 al 16 de desembre

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 Ex. 16, 17 i 19 de les pàg. 63, 64 i 65

 

 

 Ex. 16, 17 i 19 de les pàg. 63, 64 i 65

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

Control del Tema 2 

 

6a HORA

 

 

 

 

Control del Tema 2 

 

           

 

 

Setmana del 5 al 9 de desembre

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 Què entens per normes d'ús socials?

Ex. 39, 41 i 42 de la pàg. 52

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Setmana del 28 de novembre al 2 de desembre

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 Ex. 20 de la pàg. 44

Ex. 23 de la pàg. 45

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de la crònica de la 1a Avaluació

Ex. 39 de la pàg. 52

Ex. 41 i 42 de la pàg. 52

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

Control del llibre de lectura

Ex. 25, 28 i 29 de la pàg. 46

Ex. 4 i 5 de la pàg. 55

Ex. 22 de la pàg. 45

Revisió del vocabulari del Tema 2 (paraules de la 65 a la 70)

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 Control del llibre de lectura Control del Vocabulari del Tema 2

 

 

 

Entrega de la Crònica de la 1a Avaluació

Control del Vocabulari del TEMA 2

+

Preguntes dictades

Ex. de la pàg. 101

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

Preguntes dictades a classe +

Exercici de la pàg. 101

 

           

 

 

Setmana del 21 al 25 de novembre

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 Ex. 20 de la pàg. 44

Ex. 23 de la pàg. 45

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. 4 (reformat) i 5 de la pàg. 55

Ex. 22 (reformat) de la pàg. 45 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

Control d'Expressió Escrita

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 Ex. 21 de la pàg. 45

Ex. 26 de la pàg. 46

Ex. 27 de la pàg. 46

Ex. 5 de la web

 

 

 

 

Ex. 21, 26 i 27 de la pàg. 45-46

Ex. 5 de la web

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 Ex. 25 (reformat), 28 i 29 de la pàg. 46

 

           

 

 

Setmana del 14 al 18 de novembre

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 Ex. 1 i 2 de la web

Ex. 16 i 17 de la pàg. 43

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

Esx. 4 de la web

Ex. 20 de la pàg. 44

Ex. 23 pàg.45 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

Revisió del Vocabulari del TEMA 2 (paraules de la1 a la 21) 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

Revisió i dubtes de l'ortografia del TEMA 2

+

Ex. 2 de la web/Ex. 16 i 17 de la pàg. 43

Ex. 3 de la web/Ex. 18 i 19 de la pàg. 44

 

 

 

 

Ex. 3 de la web

Ex. 18 i 19 de la pàg. 43 i 44

Ex. 4 de la web

 

6a HORA

 

 

 

 

Revisió del vocabulari del TEMA 2 (paraules de la 1 a la 21)  

 

           

 

 

Setmana del 7 al 11 de novembre

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 Ex. 9, 10 (sense oració) i 11 de la pàg. 37

Ex. 3 de la pàg. 54

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. 1 de la web (tema 2/Gramàtica) 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

Ex. 7 i 8 de la pàg. 36 del Volum i

Portar el Volum II 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

Ex. 8 de la pàg. 60 del Volum II 

 

 

 

 

 Revisió i dubtes de l'ortografia del TEMA 2

+

Ex. 8 i 9 de la pàg. 60 del Volum II

 

6a HORA

 

 

 

 

Ex.9 de la pàg. 60 del Volum II

+

Revisió del vocabulari del Tema 2 (paraules de la 61 a la 64) 

 

           

 

 

Setmana del 31 d'octubre al 4 de novembre

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

Ex. 15 de la pàg. 40-41 (excepte apartat h)

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

Entregar l'anàlisi del reportatge

+

Ex. 7 i 8 de la pàg.36

Ex. 9, 10 (sense oracions) i 11 de la pàg. 37

Ex. 3 de la pàg. 54

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

Entregar l'anàlisi del reportatge

+

Revisió del vocabulari del TEMA 2 (paraules de la 22 a la 60)

 

6a HORA

 

 

 

 

Revisar el vocabulari del TEMA 2 (paraules de la 22 a la 60)

 

           

 

 

Setmana del 24 al 28 d'octubre

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

Ex. 15 de la pàg. 40-41 (excepte apartat h) 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL del VOCABULARI del TEMA 1

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

Ex. 15 de la pàg. 40-41

 

 

 

 

 Control de Comprensió Lectora

 

 

6a HORA

 

 

 

 

CONTROL del TEMA 1

 

           

 

 

Setmana del 17 al 21 d'octubre

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

Revisiói dubtes del Vocabulari del Tema1 (paraules de la 1 a la 15)

Ex. 12 de la pàg. 39

Ex. 2 i 3 de la pàg. 35

Ex. 1 de la pàg. 54 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. 1, 2 i 3 de la pàg. 35

Ex. 1 de la pàg. 54 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 CONTROL del TEMA 1

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

CONTROL D'EE

 

 

 

 

 Control del Vocabulari del TEMA 1

 

 

6a HORA

 

 

 

 

Ex. 12 de la pàg. 39 

 

           

 

 

Setmana del 10 al 14 d'octubre

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

Revisió del Vocabulari del Tema 1 (paraules de la 1 a la 15) 

 

           

 

 

Setmana del 3 al 7 d'octubre

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

Revisió i dubtes del Vocabulari del Tema 1 (paraules de la 51 a la 66)

Ex. 49 de la pàg. 28

Ex. 50 de la pàg. 28 (cadascú la part que li ha tocat) 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

Revisió i dubtes de l'ortografia del TEMA 1

------

Entregar la notícia sobre Jaume I

------

Ex. 48 de la pàg. 28

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 Revisió del vocabulari del Tema 1 (paraules de la 37 a la 50)

Ex. 39 de la pàg. 26

Ex. 9 de la pàg. 31 (a/b)

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

CONTROL DE COMPRENSIÓ LECTORA

 

 

 

 

Revisió i dubtes de l'ortografia del TEMA 1

------

 

Entregar la notícia sobre Jaume I

 

Revisió del vocabulari del Tema 1 (paraules de la 67 a la 70)

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 Ex. 8,9,11,12,13 i 15 de la pàg. 13

Ex. 39 de la pàg. 25-26

Ex. 9 de la pàg. 31 (a/b)

 

           

 

 

Setmana del 26 al 30 de setembre

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 Imprimir i revisar el Vocabulari de Tema 1 (paraules de la 16 a la 36)

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprimir i revisar el vocabulari del Tema 1 (paraules de la 16 a la 36)

Ex. 8, 9, 11, 12, 13 i 15 de la pàg. 12-13 del Volum I

 

6a HORA

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Setmana del 19 al 23 de setembre

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 Ex. 1 de la pàg. 30 del Volum I 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 Ex. 19 de la pàg. 15

Ex. 20, 22 i 23 de la pàg. 17

Volum I

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 Ex. 19 i 20 de la pàg. 15 i 17 del Volum I

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 Ex. 22 i 23 de la pàg. 17

Ex. 1 de la pàg. 30

Volum I