3a AVALUACIÓ

 

3r A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

Comprensió Lectora 

 P

divendres 27 de març   dimarts 17 d'abril

Control d'Expressió Escrita 

 

P

 

dimarts 24 d'abril 

 

PROVA ANUL·LADA

 Control del llibre de lectura

 P

dimecres 25 d'abril 

dimecres 2 de maig 

 Control de Literatura (4.3)

 C

(70%)

 

divendres 25 de maig

 dimarts 29 de maig

 Control del Tema 4

c(70%) 

 dimecres 23 de maig

 divendres 25 de maig

 Crònica del er trimestre

P

divendres 1 de juny

 

 Control del Tema 5

 

P

dimecres 13 de juny 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 RECUPERACIÓ de SUFICIÈNCIA (per avaluacions)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PROVA ESTRAORDINÀRIA

 

 

 

 

 

 

 

3r B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

 Control de Comprensió Lectora

 

P

 

dimecres 18 d'abril

 

 Control del llibre de Lectura

dimecres 25 d'abril 

 

 Control d'Expressió Escrita

 

P

 

 

 

 

  Control de Literatura (4.3)

C (70%)

 dilluns 28 de maig

 

 Control del Tema 4(ortografia+gramàtica)

 C(70%)

 dijous 31 de maig

 

 Control del tema 5(ortografia+lèxic+llengua i societat)

 

C(70%)

 

dijous 14 de juny

 

 Crònica del 3r trimestre

 P

 dilluns 4 de juny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  RECUPERACIÓ de SUFICIÈNCIA (per avaluacions)

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 PROVA EXTRAORDINÀRIA

 

 

 

  

 En la RECUPERACIÓ de SUFICIÈNCIA es respectaran les notes aprovades dels alumnes que tinguen 1 o 2 avaluacions suspeses i, per tant, s'hauran d'examinar sols d'allò que continuen portant pendent o entregar els treballs que els falten (se'ls facilitarà la informació en una nota informativa que hauran de dur signada el dia en què es realitza la prova /la "recepta"). De tota manera, els alumnes poden consultar als fulls de la 1a , 2a i 3a Avaluació que hi ha al mural informatiu de cada classe, què els queda pendent per tal d'anar preparant la matèria i/o treballs).

 

 

Aquells alumnes que porten les tres avaluacions suspeses, realitzaran  la PROVA EXTRAORDINÀRIA de tot el curs, a més d'entregar (si cal) els treballs pendents.