3a AVALUACIÓ

 

3r A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

Comprensió Lectora 

 P

divendres 27 de març   dimarts 17 d'abril

Control d'Expressió Escrita 

 

P

 

dimarts 24 d'abril 

 

 Control del llibre de lectura

 P

dimecres 25 d'abril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 RECUPERACIÓ de SUFICIÈNCIA (per avaluacions)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PROVA ESTRAORDINÀRIA

 

 

 

 

 

 

 

3r B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

 Control de Comprensió Lectora

 

P

 

dimecres 18 d'abril

 

 Control del llibre de Lectura

dimecres 25 d'abril 

 

 Control d'Expressió Escrita

 

P

 

 

dijous 26 d'abril

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  RECUPERACIÓ de SUFICIÈNCIA (per avaluacions)

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 PROVA EXTRAORDINÀRIA

 

 

 

  

 En la RECUPERACIÓ de SUFICIÈNCIA es respectaran les notes aprovades dels alumnes que tinguen 1 o 2 avaluacions suspeses i, per tant, s'hauran d'examinar sols d'allò que continuen portant pendent o entregar els treballs que els falten (se'ls facilitarà la informació en una nota informativa que hauran de dur signada el dia en què es realitza la prova /la "recepta"). De tota manera, els alumnes poden consultar als fulls de la 1a , 2a i 3a Avaluació que hi ha al mural informatiu de cada classe, què els queda pendent per tal d'anar preparant la matèria i/o treballs).

 

 

Aquells alumnes que porten les tres avaluacions suspeses, realitzaran  la PROVA EXTRAORDINÀRIA de tot el curs, a més d'entregar (si cal) els treballs pendents.