3a AVALUACIÓ

3r A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA

 Crònica 3a avaluació

 P

 divendres 31 de maig  
 Control de lectura del "Tirant lo Blanc"

 

P

  

dimarts 26 de març

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUFICIÈNCIA

i

PROVA EXTRAORDINÀRIA 

 

 

 

 

 

 

3r B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA

 Crònica 3a Avaluació

 P

 divendres 31 de maig  
 Control de lectura del "Tirant lo Blanc"

 

P

  

dimarts 26 de març

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUFICIÈNCIA

i

PROVA EXTRAORDINÀRIA

 

 

 

 

 

  

 En la RECUPERACIÓ de SUFICIÈNCIA es respectaran les notes aprovades dels alumnes que tinguen 1 o 2 avaluacions suspeses i, per tant, s'hauran d'examinar sols d'allò que continuen portant pendent o entregar els treballs que els falten (se'ls facilitarà la informació en una nota informativa que hauran de dur signada el dia en què es realitza la prova /la "recepta"). De tota manera, els alumnes poden consultar als fulls de la 1a , 2a i 3a Avaluació que hi ha al mural informatiu de cada classe, què els queda pendent per tal d'anar preparant la matèria i/o treballs).

 

 

Aquells alumnes que porten les tres avaluacions suspeses, realitzaran  la PROVA EXTRAORDINÀRIA de tot el curs, a més d'entregar (si cal) els treballs pendents.