3a AVALUACIÓ

 

3r A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

Control del Tema 4

 

C(70%)

dijous 6 d'abril dimarts 9 de maig 

 Control del Vocabulari del Tema 4

 

C(30%)

 

dimarts 4 d'abril

 

dimarts 11 d'abril

 Comprensió lectora

 

P

 

dijous 27 d'abril

 dijous 11 de maig

Entrega del treball del poema

 

P

 

dijous 4 de maig

 dimarts 9 de maig

 Control del llibre de lectura "Tirant lo Blanc"

 

P

 

divendres 12 de maig

 

dimarts 16 de maig

 Control d'Expressió Escrita

 

P

 

divendres 19 de maig 

 

dimarts 6 de juny 

 Control del Vocabulari del TEMA 5

 

C(30%)

 

dimarts 6 de juny 

 

divendres 9 de juny

 Control del TEMA 5 + LITERATURA

 

C(70%)

 

dijous 8 de juny

 

divendres 9 de juny

 Treball de la Crònica de la 3a avaluació

 

P

 

divendres 2 de juny

 

dimarts 6 de juny 

 

 

 

 

 

 RECUPERACIÓ de SUFICIÈNCIA (per avaluacions)

 

 

 dimarts 13 de juny

 

 

 

 

 

 

 

 

  PROVA ESTRAORDINÀRIA

 

 

 

 

 

 

 

3r B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

 Control del Tema 4

 C(70%) divendres 24 de març  divendres 7 d'abril

Control del Vocabulari del Tema 4 

 

C(30%)

 

dimarts 28 de març

 

dimarts 2 de maig

 Comprensió lectora

 

P

 

divendres 28 d'abril

 

divendres 12 de maig 

 Entrega del treball del poema

 P

 

dimecres 3 de maig

 dimarts 9 de maig

Control del llibre de lectura "Tirant lo Blanc" 

 

P

 

divendres 12 de maig

 

dimecres 17 de maig

Control d'Expressió Escrita

 

P

 

dimarts 16 de maig

 

dimarts 23 de maig

 Control del Vocabulari del TEMA 5

 

C(30%)

 

dimecres 7 de juny

 

divendres 9 de juny

 Control del TEMA 5 + LITERATURA

 

C(70%)

 

dimarts 6 de juny 

 

dimecres 7 de juny

 Treball de la Crònica de la 3a avaluació

 

 

divendres 2 de juny

 

dimecres 7 de juny

 

 

 

 

 

  RECUPERACIÓ de SUFICIÈNCIA (per avaluacions)

 

 

dimarts 13 de juny

 

 

 

 

 

 

  

  

 PROVA EXTRAORDINÀRIA

 

 

 

  

 En la RECUPERACIÓ de SUFICIÈNCIA es respectaran les notes aprovades dels alumnes que tinguen 1 o 2 avaluacions suspeses i, per tant, s'hauran d'examinar sols d'allò que continuen portant pendent o entregar els treballs que els falten (se'ls facilitarà la informació en una nota informativa que hauran de dur signada el dia en què es realitza la prova /la "recepta"). De tota manera, els alumnes poden consultar als fulls de la 1a , 2a i 3a Avaluació que hi ha al mural informatiu de cada classe, què els queda pendent per tal d'anar preparant la matèria i/o treballs).

 

 

Aquells alumnes que porten les tres avaluacions suspeses, realitzaran  la PROVA EXTRAORDINÀRIA de tot el curs, a més d'entregar (si cal) els treballs pendents.