2a AVALUACIÓ

 

3r A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

Entregar el treball de l'entrevista 

 

 

dimarts 17 de gener 

 

dijous 16 de febrer

Control del Tema 3

 

C(70%)

 

dijous 9 de febrer

dimarts 14 de febrer 

 Control del Vocabulari del tema 3

 

C(30%)

 

dimarts 14 de febrer

 

dijous 16 de febrer 

 Control del llibre de lectura "Cicle bis"

 

P

 

dimarts 28 de febrer

 

dijous 2 de març 

 Control de Comprensió Lectora

 

 

dimarts 21 de febrer

 

dijous 23 de febrer

 Control d'Expressió Escrita

 

P

 

divendres 3 de març

 

divendres 10 de març

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Entregar el treball de la Crònica els que la tenen per a la 2a avaluació

 

P

 

dimarts 7 de març

 

divendres 10 de març

Recuperació de la 2a (i 1a) avaluació 

 

 

dimarts 11 d'abril

 

dimarts 9 de maig

 

 

 

3r B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

Entregar el treball sobre l'entrevista 

 

 

 

divendres 13 de gener

 

dimecres 15 de febrer 

 Control del Tema 3

 C(70%)

dimarts 7 de febrer  dimecres 15 de febrer 

 Control del Vocabulari del Tema 3

 

C(30%)

 

divendres 10 de febrer

dimecres 15 de febrer  

 Control del llibre de lectura "Cicle bis"

 

P

 

dimarts 28 de febrer

 

divendres 3 de març

 Entregar el treball de la Crònica els que la tenen per a la 2a avaluació

 

 

P

 

 

dimarts 7 de març

 

 

divendres 10 de març

 Control de Comprensió Lectora

 

P

 

dimarts 14 de febrer 

 dimecres 15 de febrer 

Control d'Expressió Escrita

 

P

 

divendres 24 de febrer

 

divendres 3 de març

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recuperació de la 2a (i 1a) avaluació

 

 

dimarts 11 d'abril

 

dimarts 9 de maig