2a AVALUACIÓ

3r A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA

 Entregar treball del reportatge

 P

 divendres 11 de gener  
TEMA 2 (ortografia+gramàtica) 

 C

   dimarts 5 de febrer

   divendres 8 de febrer

 Entrega de la crònica 2a avaluació

divendres 8 de març 

 

 Control de Literatura Tema 3

  C

   dimecres 20 de febrer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RECUPERACIÓ DE LA 2a AVALUACIÓ

 

 

 

 

 

3r B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA

 Entregar treball del reportatge

dimarts 8 de gener   
 TEMA 2 (ortografia+gramàtica)

 C

   dimarts 12 de febrer

  

 Control de Literatura Tema 3

  C

dijous 21 de febrer 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RECUPERACIÓ DE LA 2a AVALUACIÓ