2a AVALUACIÓ

 

3r A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

 Control del llibre de lectura "Cicle Bis"

 

 

divendres 9 de març 

 

divendres 16 de març

 Control de Pronoms Febles

C(70%) 

dimarts 20 de febrer 

dimecres 21 de febrer 

Control del Vocabulari del Tema 2 

 

C(30%) 

 

dimecres 28 de febrer

 

divendres 2 de març  

 

 Control de Literatura (Punts 3.2, 3.3, 4.1 i 4.2)

 

C(70%)

 

divendres 9 de març 

 

 divendres 16 de març

 Control del Tema 3

 

C(70%) 

 dimarts 13 de març

 divendres 16 de març

Entregar l'entrevista 

 dimecres 7 de març

 divendres 16 de març

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entregar la Crònica els que la tenen la 2a avaluació

 

P

 

 

dimecres 7 de març

 

divendres 16 de març

 

 

 

 

Recuperació de la 2a (i 1a) avaluació 

 

 

dimecres 11 d'abril

 

 

 

 

 

3r B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

Control del llibre de lectura "Cicle Bis" 

 

 

dijous 8 de març

 

dimecres 14 de març

 Control de Pronoms Febles

 

C(70%) 

 

dilluns 12 de febrer 

 

dimecres 14 de febrer

 Control del Tema 3

 

C(705)

 

dijous 8 de març 

dimecres 14 de març

Control del vocabulari del tema 2 

 

C(70%) 

 

dimecres 21 de febrer 

 

dimecres 28 de febrer 

 Control de Literatura(Punts 3.2, 3.3, 4.1 i 4.2)

C(70%) 

dilluns 12 de març 

 

dimecres 14 de març

 Entregar Entrevista

 dijous 1 de març

dimecres 14 de març

 

 

 

 

  Entregar la Crònica els que la tenen la 2a avaluació

 

 

P

 

 

dijous 8 de març

 

 

dimecres 14 de març

 

 

 

 

 Recuperació de la 2a (i 1a) avaluació

 

 

dijous 12 d'abril