1a AVALUACIÓ

3r A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA

 Control Tema 1 (ortografia+Lèxic)

 dimarts 30 d'octubre  dimarts 6 de novembre
CONTROL DE LITERATURA TEMES 1 i 2 

 

C

   dimecres 7 de novembre

   dimecres 14 de novembre

 Entregar treball de la Notícia de Jaume I

 

P

 

divendres 9 de novembre 

 

 Control de Comprensió Oral

  P

   divendres 26 d'octubre

  divendres 9 de novembre

 CONTROL DE VOCABULARI

divendres 30 de novembre 

 

CONTROL de LITERATURA del TEMA 3 

 

C

 

dimecres 12 de dsembre 

 

 CONTROL de LLENGUA  del TEMA 1 (Gramàtica + Llengua i societat)

 

 

 

C

 

 

dimarts 18 de desembre

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RECUPERACIÓ DE LA 1a AVALUACIÓ

 

 

 

 

 

3r B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA

 Notícia de Jaume I

 P

 dimarts 6 de novembre  
 Control Tema 1 (ortografia+Lèxic)

 C

   dimarts 6 de novembre

   divendres 9 de novembre

 CONTROL DE LIERATURA TEMA 3

 

C

dijous 13 de desembre 

 

 Control de literatura Temes 1 i 2

 

P

  

dijous 15 de novembre

 

 CONTROL del TEMA 1 (Gramàtica + Llengua i societat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RECUPERACIÓ DE LA 1a AVALUACIÓ