1a AVALUACIÓ

3r A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA

 Expressió Escrita

P

dimarts 3 d'octubre  dimarts 17 d'octubre
 Entrega de la notícia sobre Jaume I

 

P

 

divendres 6 d'octubre

 

3 de novembre

 Control del Tema 1

 

C(70%)

 

dimarts 31 d'octubre 

 divendres 3 de novembre

 Control del Vocabulari del TEMA 1

 

C(30%)

 

dimarts 7 de novembre

 

divendres 10 de novembre 

 Control del llibre de lectura

 

  dimarts 12 de desembre

dimarts 12 de desembre 

 Entregar el treball sobre el Reportatge

 

 

dimecres 15 de novembre 

 dimecres 29 de novembre

 Control de Literatura (Temes 1 i 2)

 

C(70%)

 

dimarts 14 de novembre 

 

dimecres 15 de novembre 

 Control de Comprensió Lectora

 

P

 

dimarts 21 de novembre

  dimecres 22 de novembre

    Entregar el treball de la Crònica de la 1a Avaluació

 

 

C

 

dimarts  12 de desembre

 

dimecres 13 de desembre 

 Control mixt del Tema 2 de LLENGUA i el Tema 3 de LiTERATURA

 

P(70%)

 

divendres 15 de desembre

 

dimarts 19 de desembre 

 

 

 

 

 RECUPERACIÓ DE LA 1a AVALUACIÓ

 

 

dimecres 17 de gener

 

 

dimarts 13 de febrer

 

 

3r B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

Expressió Escrita

P

 dijous 5 d'octubre

dimecres 18 d'octubre 

 Control del TEMA 1

 C(70%)

  dijous 2 de novembre

  dilluns 6 de novembre

 Control del llibre de lectura

 

 

dilluns 4 de desembre 

dilluns 11 de desembre 

 Control del Vocabulari del Tema 1

 

C(30%)

 

dijous 9 de novembre 

 

dimecres 15 de novembre 

 Entrega de la notícia sobre Jaume I

 

P

 

dijous 5 d'octubre 

 

dilluns 30 d'octubre 

 Control de Literatura Temes 1 i 2

 

C(70%)

 

dimecres 15 de novembre

 

dilluns 20 de novembre 

Control de Comprensió Lectora  

  

P

 

dijous 16 de novembre

  dimecres 22 de novembre

 Entregar el treball de la Crònica de la 1a Avaluació

  

C

 

dilluns 4 de desembre 

 dilluns 11 de desembre

 Entregar el treball sobre el Reportatge

 

P

 

dimecres 29 de novembre 

 

dimecres 13 de desembre

 Control mixt del Tema 2 de LLENGUA i el Tema 3 de LiTERATURA

 

 

C(70%) 

 

 

dijous 14 de desembre 

 

 

dilluns 18 de desembre 

 

 

 

 

 RECUPERACIÓ DE LA 1a AVALUACIÓ

 

divendres 12 de gener

 

dimecres 14 de febrer