1a AVALUACIÓ

3r A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA

 Expressió Escrita

P

dimarts 3 d'octubre  dimarts 17 d'octubre
 Entrega de la notícia sobre Jaume I

 

P

 

divendres 6 d'octubre

 

 Control del Tema 1

 

C(70%)

 

dimarts 31 d'octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RECUPERACIÓ DE LA 1a AVALUACIÓ

 

 

 

 

 

 

3r B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

Expressió Escrita

P

 dijous 5 d'octubre

dimecres 18 d'octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RECUPERACIÓ DE LA 1a AVALUACIÓ