1a AVALUACIÓ

3r A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

Control de Comprensió Lectora 

 

P

 

dimarts 4 d'octubre

 

dijous 6 d'octubre 

 Entregar treball sobre la notícia de Jaume I

  

P

 

divendres 7 d'octubre

 

dijous 20 d'octubre

 Control d'Expressió Escrita

 

P

 

dimarts 18 d'octubre 

 

dijous 27 d'octubre

 Control del TEMA 1

  C(70%)

  dijous 27 d'octubre

divendres 28 d'octubre 

Control del Vocabulari del TEMA 1 

 

C(30%)

 

divendres 28 de novembre

 

 dijous 3 de novembre

 Control del llibre de lectura

 

  dimarts 29 de novembre

 dimarts 29 de novembre

Entregar anàlisi del REPORTATGE 

 

 divendres 4 de novembre

  divendres 18 de novembre

 Entregar CRÒNICA

(1a Avaluació)

 

P

 

divendres 2 de desembre

 

dimarts 13 de desembre

  Control del Vocabulari del TEMA 2

 

C(30%)

 

Dimarts 29 de novembre 

 

divendres 2 de desembre 

 Control del TEMA 2

C(70%) 

Dijous 15 de desembre 

divendres 16 de desembre 

 

 

 

 

 RECUPERACIÓ DE LA 1a AVALUACIÓ

 

 

dijous 19 de gener 

 

 

 

3r B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

 Entregar treball sobre la notícia de Jaume I

 

P

 

divendres 7 d'octubre 

 

divendres 21 d'octubre 

 Control d'Expressió Escrita

 

 

dimarts 22 de novembre

  

dimecres 30 de novembre

Control de Comprensió Lectora 

 

  

divendres 28 d'octubre

 

dimecres 2 de novembre   

 Control del TEMA 1

C(70%) 

  dimarts 18 d'octubre

   dimecres 19 d'octubre

 Control del VOCABULARI del TEMA 1

   C(30%)

 divendres 21 d'octubre 

 

dimarts 25 d'octubre 

Control del Llibre de Lectura

  

P

 

dimarts 29 de novembre

 dimecres 30 de novembre

Entregar anàlisi del REPORTATGE  

  

P

 

 

divendres 4 de novembre

 

divendres 18 de novembre

Entregar CRÒNICA

(1a Avaluació) 

  

P

 

divendres 2 de desembre 

 

dimarts 13 de desembre   

Control del Vocabulari del Tema 2 

 

C(30%)

 

divendres 2 de desembre 

 

dimecres 7 de desembre 

Control del TEMA 2 

C(70%) 

divendres 16 de desembre 

 

 

 

 

 

 RECUPERACIÓ DE LA 1a AVALUACIÓ

 

 divendres 20 de gener