El valencià: els subdialectes septentrional, apitxat i meridional

EXERCICI 1

Observa atentament aquests vídeos i intenta esbrinar l'origen dels parlants atenent a les característiques dels seus subdialectes (revisa-les a la pàgina 70 del Volum I del llibre de text):

EXERCICI 2

T'atrevixes a dir quin és el subdialecte del cantant de Zoo?