LES INTERFERÈNCIES LINGÜÍSTIQUES: ELS FALSOS AMICS

EXERCICI 1

Tenint en compte les interferències que pots sofrir a causa d'alguns FALSOS AMICS del castellà, traduïx al valencià les oracions següents:


a) He bordado mi nombre en la camisa

b) Colecciona diferentes especies de bichos.

c) El salto de pértiga es deporte olímpico.

d) ¡Sírveme una manzanilla bien caliente!

e) ¡Ponte a la cola!

f) Le han salido ampollas en los pies de tanto caminar.

g) ¡Estás muy gordo!

h) Me ha tocado ser vocal en una mesa electoral.

i) Acabe desguazando el reloj y no encontré la averia.

j) ¡Sopla ya las velas del pastel!

k) Los bomberos han tenido que desguazar varias casas inundadas.

Fixa't bé en els llistat que hem elaborat a partir de les paraules proposades a l'exercici 10 de les pàgines 35 i 57.

Llistat falsos amics
Llistat falsos amics.pdf
Documento Adobe Acrobat 194.2 KB