Els verbs irregulars

Llistat de verbs irregulars
VERBS IRREGULARS.pdf
Documento Adobe Acrobat 170.5 KB

Exercicis d'ampliació

Exercicis d'ampliació de verbs irregulars
Exercicis verbs irregulars.pdf
Documento Adobe Acrobat 139.9 KB

1) Completa els espais buits amb les formes corresponents de cada verb irregular que et proposem:  

 

ANAR

 

No crec que enguany ______________de viatge.

Digues a Pere que demà no hi ______________

El professor m 'ha dit que _________molt bé en la seua assignatura, i tu, com ______________?

No és probable que Anna ______________ demà a l'institut.

Quan ______________al cine, avisa'm.

Quan ______________al mercat, comprarem maduixes.

L 'any passat ______________a casa del seu oncle.

I si ______________ junts a  l'acadèmia?

Encara no hi hem______________.

M’ha dit que ells ________ tots a sa casa.

De menuts________________ (nosaltres) tots els dies al parc.

On ______________ (vosaltres) anit a eixes hores?

 

ESTAR

 

No crec que ells ______________preparats.

Jo ____________descansant, ell____________ estudiant, i vosaltres què______________fent?

Quan______________ acabat, t'avisaré.

Digué que ja______________ molt cansats.

Nosaltres encara no ______________preparats.

Diuen que ______________cansats de l'excursió.

És impossible que aquests xics ______________a soles a casa.

______________ a Barcelona m'avisaren que havia mort.

Com vols que______________ cuit si ho acabe de ficar al foc?

Per què no vas venir ahir? Que ______________malalt?

Ja cal que ______________ atents per a saber quan ens criden.

Em trobe malament, ______________ molt refredat.

Que seguen ací, que ________________ més còmodes.

On _______________ (vosaltres) ahir a estes hores? Doncs on anem a estar, ______________ ací!

_____________ jo ací, no heu de patir per res.

 

FER

 

Pere, no______________ tantes bestieses.

Ara jo ______________segon, ella ______________tercer i vosaltres quin curs ______________?

Quan ______________ més calor, anirem a la platja.

No crec que______________ el que han dit.

Quan érem petites ______________moltes entremaliadures.

Ja ho______________ demà.

Diu que no ho està______________ .

Què ______________tancats ací dintre?

______________ molts dies que no ens véiem.

Ens hem divertit molt; __________temps que no ens ___________ un fart de riure com el de hui.

Si volen eixir a passejar, cal que______________ els exercicis.

Quan éreu menuts sempre______________ teatre, i ara no en ______________mai.

Jo ara ja no  sóc tan jovenet com  ______________deu anys i per això ja no ______________ els desgavells que ______________abans

Espere que demà  ______________ millor temps que avui.

Que _____________ quan vegen que no els n’hem deixat cap?

 

HAVER

 

M' ______ alçat tard i no ______ esmorzat.

Ells i jo ______ anat al cine.

Quan ______________vist la pel·lícula ja et diré la meua opinió.

Quan______________ acabat els deures, anirem a passejar.

No crec que vosaltres______________vist aquesta obra.

No sé com pots estar tan tranquil ______________ fet el que has fet.

No hi _________________ una altra manera de fer les coses?

No ________________ quedat a les 10? (nosaltres)

 

PODER

 

No crec que nosaltres ___________vindre el diumenge a la festa.

Maria no ha______________ estudiar l'examen de dilluns.

Quan ______________comprar-te el cotxe no m'ho creuré.

No ______________imaginar que allò acabaria tan malament. (nosaltres)

No m’ho  ______________creure.

Quan  ______________, veniu a casa .

______________ com ______________,no sé com no s'ho ha comprat.

Veniu tan prompte com______________!

Prou que volíem pujar però no______________.

Quan _______________ ja vindran.

M'agradaria que ___________________ anar-hi tots.

Quan vosaltres __________________ anar, segur que hi aneu.

 

SABER

 

Jo no _____________ què li passa hui. Quan ho _________________ ja t’ho diré.

La professora va parar de preguntar-li quan es va adonar que no ________ ni de què li estava parlant.

Joan _________ molt bé el que ha ocorregut però més valdrà que els pares no ho ________ mai.

Pensava que ells __________________ la resposta però no va ser així.

Mai _______________ la veritat. (ells)

No m’explique com, _______ la seua opinió sobre el reciclatge, l’has convidat a aquesta conferència!

 

SER

 

Quan nosaltres ______________  vells, menjarem sopes.

Aquells xiquets no ____________  massa amics, espere que amb el temps ho_____________  més.

Em sembla que ja ______________  hora de tancar.

No va passar res, no ______________  mal pensats.

Tu i Núria encara ara ______________   molt amigues.

Jo no______________  com tu penses.

Em sembla que tu no______________   massa sincer.

____________  quin____________   el tema de conversa, Maria sempre ha de dir la seua opinió.

El pare sempre ens diu que no ______________  tan escandalosos.

Tira aquestes sabates! No veus que______________ molt velles?

Després de tants anys, encara continueu _______________ amics?

Hui com que______________ diumenge en ______________uns quants a I'hora del dinar.

Hui _____________dilluns, ahir ________________ diumenge, demà ______________ dimarts.

Ara ells __________ amics, però ahir no ho ____________ . No sé si demà ho _______________ .

Hui nosaltres _________ els últims, però ahir ________ els primers i demà també ho ________ .

Et jure que jo no he ________________.

 

VEURE

 

Jo no _________________ gens de l’ull esquerre.

Ens __________________ a la vesprada?

Quan el ____________ , li ho explicaré tot.

Aneu espai, que no vos ________________!

Ja ________________ com al final tot t’ix bé.

Maria no _______________ l’hora d’anar-se’n de la festa.

A Pere, l’heu _____________?

Els professors ens han recomanat que ________________ menys la TV i que llegim més.

______________ la predicció meteorològica, crec que no anirem a l’excursió.

Si no s’ho creuen, que vinguen demà i ho _______________ amb els seus ulls.

Els teus germans i jo ja feia dos anys que no ens _____________________

He de reconéixer que abans de posar-me ulleres no _________________ gens bé.

 

 

VOLER

 

Si no ______________arribar tard, heu d'anar-vos-en una hora abans.

Jo no______________ anar al cine amb Pere.

Vine quan ______________.

Per què no heu ______________el regal de Maria?

No crec que Pere ______________deixar l'oficina.

Creus que al final _______________ participar en l’activitat? (ells)

No és que no _______________ (nosaltres) anar al sopar, és que no tenim prou diners per anar-hi.

Ell diu que no, però si agafa un gosset, l’acabarà ______________ com si fóra un més de la família.

Nosaltres no ________________ anar, ens van obligar.

Que _______________ anit quan ens vau telefonar?

 

DIR

 

______________ aquestes coses, et prendran per boig.

Què li has ______________ a Pere?

Si la veieu, m’agradaria que li ______________ una cosa.

Abans, a l’escola ______________ el que volíem.

Quan _______________ la veritat, pensàveu que mentíem i ara que mentim penseu que estem _____________ la veritat. Quin embolic!

Quan ________________ (vosaltres) la vostra opinió, ho heu de fer de forma respectuosa.

 

DUR

 

Com ___________________ el trasllat a la casa nova (tu)?

De jove Andreu no _______________ massa bé ser diabètic. Ara ho té assumit.

Ta mare ens ha demanat que ____________________ un poc de fruita de l’hort.

Si _________________ els deures a dia, no aniríeu tan ofegats els dia de la revisió de llibretes.

Els teus germans han dit que no cal que comprem verdura que ells la _________________.

L’any passat Teresa i tu _________________ el cabell llarg però enguany vos l’heu tallat curt.

Continues ______________ els teus fills a música?

Continueu _______________ els vostres fills a classes d’equitació?

 

TINDRE

 

Si vosaltres ______________diners, què compraríeu.

Sembla mentida que______________ tantes coses com______________encara es queixen.

Jo ______________la sensació que tot aniria malament.

No he ______________temps d’esmorzar.

Jo no ______________ temps i ell en ______________ molt.

Quan ______________un moment vindreu a veure’m.

Amb aquests abrics  segur que ______________calor.

No ________________ tantes ganes de veure-la! I ara què feu?

Ho veieu tot molt fàcil! Quan _______________ fills, ja parlarem!

 

VINDRE

 

Què fas? _________ o no _____________?

Si els teus cosins no ________________ és perquè no volen.

Passarem a veure’t quan __________________ de comprar.

Vos guardarem un lloc,__________________ o no _________________.

Joana acaba de cridar. Diu que no patim, que ja estan ___________________ cap ací.

Els meus pares encara no han confirmat si __________________ o no al sopar.

A mi em va dir que si finalment _____________________, ens avisaria.

 

EIXIR

 

Jo no ______________ mai de casa sense les claus.

Quan _________________, tanca la porta.

_________________(nosaltres) a pegar una volta?

Abans de la reforma, _______________ (nosaltres) al jardí per una porta corredissa.

Sempre que ____________(vosaltres) de casa comproveu que no vos hàgeu deixat el gas obert.

Quan estudiàveu més, els exàmens vos _________________ millor.

En quan acabeu l’examen, podeu anar _________________________.

Joan se n’____________ sempre amb la seua.

 

Vols practicar els verbs irregulars en línia?

Practica i reforça tot el que has aprés a classe en els exercici que se't proposen en aquest enllaç:

 

http://enxaneta.info/activitats/irregulars/30