La síl·laba. La separació sil·làbica. Diftongs i hiats.

Per ampliar la teoria que tens al llibre de text o fer més exercicis, pots consultar el punt 3 del BAGUL D'ORTOGRAFIA.

 

http://rebollengua.jimdo.com/bagul-d-ortografia/3-fen%C3%B2mens-relacionats-amb-la-separaci%C3%B3-s%C3%ADl-l%C3%A0bica/