Exercicis model per al control

Per tal de traure els millors resultats possibles en els controls, és molt important que tingues en compte quin tipus d'exercicis hauràs de dominar. Ací tens el llistat del TEMA 2:

 

          LÈXIC:

 

·        Contestar preguntes teòriques curtes sobre els conceptes de PRÉSTEC i BARBARISME.

·        Afirmacions sobre la teoria dels conceptes de PRÉSTEC i BARBARISME  a contestar vertader (V) o fals (F).

·        Subratllar i corregir barbarismes en oracions i dir què ens ha donat la pista per detectar el barbarisme (paregut a l'exercici 8 de la pàgina 35).

 

ORTOGRAFIA:

 

·        Fer la separació sil·làbica d'una sèrie de paraules.

·        Observar una sèrie d'aplecs vocàlics i dir el fenomen que presenten.

 

 

         GRAMÀTICA:

              

               ·        Subratllar totes les formes verbals d'un text i dir la persona, el nombre, el temps, el mode i la forma.

              

          LLENGUA I SOCIETAT

 

·        Afirmacions sobre la teoria a contestar vertader (V) o fals (F) i fer la correcció les falses.

·        Un exercici com l'exercici 1 i 2 de la web.