Exercicis model per a l'examen

Per tal de traure els millors resultats possibles en els controls, és molt important que tingues en compte quin tipus d'exercicis hauràs de dominar. Ací tens el llistat del TEMA 1:

 

LÈXIC:

 

·       Observar grups de paraules i dir quina relació de significat mantenen. Posar un altre exemple de cada tipus.

·        Afirmacions sobre la teoria a contestar vertader (V) o fals (F)

·        Corregir errades en oracions on s'usen els verbs FICAR-POSAR

 

 

ORTOGRAFIA:

 

 

·        Exercici semblant al 30 de la pàgina 22 + separació sil·làbica.

               ·        Afirmacions sobre la teoria a contestar vertader (V) o fals (F)

               ·        Emplenar buits en definicions i exemplificar-les.

 

GRAMÀTICA:        

 

·        Fer la flexió de gènere i nombre en substantius i adjectius.

·        Acompanyar uns sèrie de substantius amb un adjectiu de doble terminació per comprovar que tenim clar el seu gènere.

               ·        Corregir errades de gènere i nombre en oracions. 

  

LLENGUA I SOCIETAT

 

·        Afirmacions sobre la teoria a contestar vertader (V) o fals (F) i fer la correcció les falses