3a AVALUACIÓ

Els deures de 2n A estan escrits en ROIG

 

Els deures de 2n B estan escrits en BLAU

Setmana del 16 al 20 d'abril

Setmana del 9 al 13 d'abril

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

   

 

 

 

3a HORA

 

 Control del llibre de lectura

 

 

 

 

Revisió del vocabulari del Tema 4 (paraules de la 51  a la 60) 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 Control del llibre de lectura

 

 

CONTROL DE COMPRENSIÓ LECTORA

Ex. 19 i 20 de la pàg. 47

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

Control de Comprensió Lectora 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

Recuperació de la 2a avaluació 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

Recuperació de la 1a i 2 avaluació 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 26 al 30 de març

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 Control del Tema 4

 

 

 

 

3a HORA

 Ex. 21 de la pàg. 88

Ex. 9 i 10 de la web

Ex. 23 de la pàg. 88

Ex. 6 de la pàg. 95

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 Ex. 21 pàg. 88

Ex. 5, 6, 7 i 8 de la web

Ex. 9 i 10 de la web

 

 

 

Control del Tema 4

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 19 al 23 de març

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 Revisió del vocabulari del Tema 4 (paraules de l'1 a la 44)

Ex. 20 de la pàg. 88

Ex. 1, 2, 3 i 4 de la web (Tema 4/Ortografia)

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

Exercici de verb des de Dir a EIXIR

Ex. 13, 14, 16 i 17 de la pàg. 86

Ex. 20 de la pàg. 88

Ex. 1, 2, 3 i 4 web (Ortografia/Tema 4) 

Dur la resta dels exercicis impresos

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA