3a AVALUACIÓ

Els deures de 2n A estan escrits en ROIG

 

Els deures de 2n B estan escrits en BLAU

Setmana del 5 al 9 de juny

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

Ex. 1 (c) de la web

 

3a HORA

 Control del Vocabulari del Tema 5 (voluntari)

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

Control del Tema 5

 

 

5a HORA

 

            

 

Control del Tema 5

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 Control del Vocabulari del Tema 5 (voluntari)

   

 

 

Setmana del 29 de maig al 2 de juny

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 Exercici 1 (b) de la web (Gramàtica)

 

3a HORA

 Exercici copiat de la pissarra

+

Ex. 25 de la pàg. 22

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

Ex. 1 (b) de la web (Tema 5/Gramàtica) 

 Ex. 1 de la web (b)

 

5a HORA

 

            

 

Ex. 26 de la pàg. 22

Ex. 1 de la web (Tema 5/Ortografia)

Ex. 1 de la web (Tema 5/Gramàtica)

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 Ex. 26 de la pàg. 22

Ex. 1 de la web (Tema 5/Ortografia)

Ex. 1 de la web (Tema 5/Gramàtica)

   

 

 

Setmana del 22 al 26 de maig

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

Control d'Expressió Escrita

 

3a HORA

 Mètrica i rima de les dos primeres estrofes de la cançó de Zoo

i de la primera estrofa estrofa de Veles e vents d'Ausiàs March

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

   

 Ex. 24 de la pàg. 22

Revisió del vocabulari del Tema 5 (paraules de la 1 a la 37)

Ex. 25 de la pàg. 22

+

Exercici de la pissarra 

 

5a HORA

 

            

 

 

 Ex. 24 de la pàg. 22 del Volum II

 

 

 

 

6a HORA

 

 

CONTROL d'Expressió Escrita

   

 

 

Setmana del 15 al 19 de maig

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

Control de Comprensió Lectora

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

     

 

 

5a HORA

 

            

 

 

Revisió del vocabulari del Tema 5 (paraules de la 1 a la 37)

 

 

 

 

6a HORA

 

 

CONTROL de COMPRENSIÓ LECTORA

   

 

 

Setmana del 8 al 12 de maig

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

Ex. 15 i 18 de la pàg- 60 del Volum II 

 

 

5a HORA

 

            

 

 

 Ex. 15 i 18 de la pàg. 60 del Volum II

 

 

 

 

6a HORA

 

 

Revisió del Vocabulari del Tema 5 (paraules de la 1 a la 14)

   

 

 

Setmana del 2 al 5 de maig

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 Control del llibre de lectura de la 3a avaluació "PQPI Connection"

+

Control del Vocabulari del Tema 4

+

Ex. 13 de la pàg. 13 del Volum II

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

Control del llibre de lectura de la 3a avaluació "PQPI Connection"

+

Ex. 13 de la pàg. 13 del Volum II

 

5a HORA

 

            

 

 

 Ex. 8, 9, 10, 11 i 12 de la pàg. 13

Ex. 2 i 3 de la pàg. 28 del Volum II

 

 

 

 

6a HORA

 

 

Control del Vocabulari del TEMA 4

+

Ex. 8, 9, 10, 11 i 12 de la pàg. 13
Ex. 2 i 3 de la pàg. 28 del Volum II

   

 

 

Setmana del 10 al 12 d'abril

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

            

 

 Recuperació de la 2a avaluació

(els qui no fan la recuperació han de dur el volum II i avançar la faena de Lèxic del Tema 5)

 Recuperació de la 2a avaluació 

(els qui no fan la recuperació han de dur el volum II i avançar la faena de Lèxic del Tema 5)

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

   

 

 

Setmana del 3 al 7 d'abril

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

Control del TEMA 4

 

3a HORA

 

Ex. 23 de la pàg. 88 Volum I

Ex.19, 20 i 22 de la pàg. 47

Ex. 9 de la pàg. 51 del Volum II

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

Dubtes del tema 4

Control Del TEMA 4

 

5a HORA

 

            

 

 

 Ex. 32 de la pàg. 92 Volum I

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

   

 

 

Setmana del 27 al 31 de març

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 Ex. 9 i 10 de la web (tema 4/ortografia)

Ex. 24 de la pàg. 88

Ex. 6 de la pàg. 95

VolumI

Revisió del vocabulari del Tema 4 (paraules de la 45 a la 56)

...............

Ex. 19, 20 i 22 de la pàg. 47

Ex. 9 de la pàg. 51

del Volum II

 

3a HORA

 

 Ex. 21 i 22 de la pàg. 88

Ex. 5, 6, 7 i 8 de la web

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 Ex. 23 de la pàg. 88

del Volum I

Ex. 19, 20 i 22 de la pàg. 47

Ex. 9 de la pàg. 51 del Volum II

 Ex.31 de la pàg. 92 Volum I

revisió vocabulari del Tema 4 (paraules de la 57 a la 60)

 

5a HORA

 

            

 

 

 Fer els exercici que corregirem a la classe de divendres

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 Ex. 24 de la pàg. 88

Ex. 6 de la pàg. 95

Revisió vocabulari Tema 4 (paraules de la 45 a la 56)

   

 

 

Setmana del 20 al 24 de març

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 Ex. 20 de la pàg. 88

Ex. 1, 2, 3 i 4 de la web (tema 4/ortografia)

 

3a HORA

 

 Exercicis d'ampliació dels verbs irregulars(del verb DIR fins al verb EIXIR)

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

  

 Ex. 20 de la pàg. 88

Ex. 1, 2, 3 i 4 de la web (tema4/ortografia)

 

 EX. 5, 6, 7 I 8 DE LA WEB

EX. 21 I 22 DE LA PÀG. 88

EX. 9 I 10 DE LA WEB

 

5a HORA

 

            

 

 

 Ex. 13, 14, 16, 17 i 18 de la pàg. 86

 

 

 

 

6a HORA