2a AVALUACIÓ

Els deures de 2n A estan escrits en ROIG

 

Els deures de 2n B estan escrits en BLAU

 

Setmana del 12 al 16 de març

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 Realitzar els exercicis de PODER, VOLER, VINDRE i TINDRE  

 

 

 

3a HORA

 Control del llibre de lectura

+

Exercicis dels verbs SABER, FER i VEURE

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

 

4a HORA

 

Control del llibre de lectura

 

 

 

 

Exercicis dels verbs d'ANAR a VOLER

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 5 al 9 de març

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 Dur impresos els dosier dels verbs irregulars i dels exercicis d'ampliació dels verbs irregulars

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 Exercicis dels verbs irregular d'ANAR a PODER

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 Ex. 14,15, 16(excepte apartat d) i 17 de la pàg. 16 del volum II

Dur els dos volums

Dur impresos els dosier dels verbs irregulars i dels exercicis d'ampliació dels verbs irregulars

 

 Control de Comprensió Lectora

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 26 de febrer al 2 de març

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 Control de Comprensió Lectora 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 Ex. 15, 16 i 18 de la pàg. 104

Dur els dos volums

 

 Control de Comprensió Lectora

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 19 al 23 de febrer

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

Ex. 15, 16 i 18 de la pàg. 104 del Volum I

Portar els dos volums 

 

 

 

 

3a HORA

 

Ex.14 de la pàg 101

Ex. 2 de la pàg. 116

 

 

 

Ex. 14, 15, 16 (excepte d)) i 17 de la pàg. 16 del volum II

Dur els dos volums 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 Ex. 11, 12 i 13 de la pàg. 101

 

 Ex. 13 i 14 de la pàg. 101

Ex. 2 de la pàg. 116

 Control del Vocabulari del Tema 3

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 12 al 16 de febrer

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 Ex. 7 i 8 de la pàg. 79

Ex. 3 de la pàg. 94

 

 

 

 

3a HORA

 

Ex. 6 i 7 de la pàg. 79 

 

 

 

 

 

CONTROL del  Vocabulari del TEMA 3

+

Ex. 11, 12 i 13 de la pàg. 101

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 Portar la carta passada a net

+

Ex. 8 de la pàg. 79

 

Ex. 3 de la pàg. 94

 

 Ex. 8 de la pàg. 79

Ex. 3 de la pàg. 94 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 5 al 9 de febrer

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

3a HORA

 

 Portar la carta i revisar les preguntes model control

 

 

 

 

 

CONTROL del TEMA 3

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 Ex. 6 i 7 de la pàg. 79

 

 

 

 CONTROL del TEMA 3

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 29 de gener al 2 de febrer

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

Contestar la pregunta dictada sobre les novel·les d'aventures

Revisió del vocabulari del Tema 3 (paraules de la 23 a la 50) 

 

 

 

 

3a HORA

 

 Preguntes dictades sobre la novel·la de terror

Dur els dos volums

 

 

 

Revisió del vocabulari del Tema 3 (paraules de la 51 a la 60) 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 Preguntes sobre les novel·les d'aventures dictades

 

Revisió del vocabulari del Tema 3 (paraules de la 23 a la 50)  

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 22 al 26 de gener

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 Ex. 28 i 29 de la pàg. 69

 

 

 

 

3a HORA

 

 Ex. 16 de la web

 

 

Ex. 24 de la pàg. 66

Contestar les preguntes dictades de la novel·la romàntica i de les novel·les d'intriga i terror 

 

 

Control d'Expressió Escrita 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 Ex. 6 de la web

Ex. 28 i 29 de la pàg.68

Revisió vocabulari del Tema 3(paraules de la 1 a la 22)

 

 

 

 

 

 

 

 

Control d'Expressió Escrita

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 15 al 19 de gener

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 Portar imprés o copiat la teoria del QUÈ/QUE i del PER QUÈ

 

 

 

 

3a HORA

 

 Ex. 1 de la web

Ex. 25 de la pàg.66

Ex. 7 de la pàg. 73

Ex. 4 i 5 de la web

 

 

 

 

 

Revisió del Vocabulari del Tema 3 (paraules de la 1 a la 22)

Ex. 26 de la pàg. 66

Ex. 3 de la web 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 Ex. 1 de la web

Ex. 25 de la pàg.66

Ex. 7 de la pàg. 73

Ex. 4 i 5 de la web

 

 

Ex. 2 de la web 

Ex. 26 de la pàg. 66

Ex. 3 i 6 de la web 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 8 al 12 de gener

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 Ex. 12, 13, 14 i 15 de la pàg. 60 del volum I

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 Recuperació de la 1a avaluació

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

Ex. 12, 13, 14 i 15 de la pàg. 60 del Volum I 

 Recuperació de la 1a avaluació

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 18 al 22 de desembre

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 Corregir tots els exercicis de l'apartat de lèxic del Tema 3

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 Corregir tots els exercicis de l'apartat de lèxic del Tema 3

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA