2a AVALUACIÓ

Els deures de 2n A estan escrits en ROIG

 

Els deures de 2n B estan escrits en BLAU

 

Setmana del 22 al 26 de gener

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

3a HORA

 

 Ex. 16 de la web

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 Ex. 6 de la web

Ex. 28 i 29 de la pàg.68

Revisió vocabulari del Tema 3(paraules de la 1 a la 22)

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 15 al 19 de gener

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 Portar imprés o copiat la teoria del QUÈ/QUE i del PER QUÈ

 

 

 

 

3a HORA

 

 Ex. 1 de la web

Ex. 25 de la pàg.66

Ex. 7 de la pàg. 73

Ex. 4 i 5 de la web

 

 

 

 

 

Revisió del Vocabulari del Tema 3 (paraules de la 1 a la 22)

Ex. 26 de la pàg. 66

Ex. 3 de la web 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 Ex. 1 de la web

Ex. 25 de la pàg.66

Ex. 7 de la pàg. 73

Ex. 4 i 5 de la web

 

 

Ex. 2 de la web 

Ex. 26 de la pàg. 66

Ex. 3 i 6 de la web 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 8 al 12 de gener

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 Ex. 12, 13, 14 i 15 de la pàg. 60 del volum I

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 Recuperació de la 1a avaluació

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

Ex. 12, 13, 14 i 15 de la pàg. 60 del Volum I 

 Recuperació de la 1a avaluació

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 18 al 22 de desembre

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 Corregir tots els exercicis de l'apartat de lèxic del Tema 3

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 Corregir tots els exercicis de l'apartat de lèxic del Tema 3

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA