2a AVALUACIÓ

Els deures de 2n A estan escrits en ROIG

 

Els deures de 2n B estan escrits en BLAU

 

Setmana del 13 al 16 de març

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

  

 

 

3a HORA

Revisió del vocabulari del Tema 4 (paraules de la 9 a la 43)

Exercicis d'ampliació de la web dels verbs ANAR i ESTAR  

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

  Ex. 13, 14, 16, 17 i 18 de la pàg. 86   

 

5a HORA

 

 

 

 

 Exercicis d'ampliació dels verbs irregulars de FER fins a VOLER

 

 

 

 

6a HORA

 

Revisió del vocabulari del Tema 4 (paraules de la 9 a la 43)

Exercicis d'ampliació dels verbs irregular dels verbs des de VOLER fina a EIXIR

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 6 al 10 de març

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

       

Ex. 14, 15, 16 (no fer apartat d)) i 17 de la pàg. 16 del Volum II

Portar els dos volums i imprés el PDF de Gramàtica

 

3a HORA


Ex. 13 i 14 de la pàg. 101

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 Exercicis dels verbs ANAR i ESTAR

(tema 4/Gramàtica)

 Exercicis dels verbs des de FER fins a VEURE

 

5a HORA

 

 

 

 


 

 Revisió del vocabulari del Tema 4 (paraules de l'1 a la 8)

ex. 15, 16 i 18 de la pàg. 104

Portar Volums I i II

 

 

 

 

6a HORA

  Portar impresos els PDF dels Verbs irregulars i dels exercicis d'ampliació dels verbs irregulars (tema 4/Gramàtica)

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 28 de febrer al 3 de març

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

            

 Control del llibre de lectura

+

Control de Comprensió Lectora

 

3a HORA


 Ex. 3 de la pàg. 99

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 Ex. 15, 16 i 18 de la pàg. 104 

Portar els dos volums

Control del llibre de lectura

+

 

Revisió del vocabulari del tema 4 (paraules de la 9 a la 29)

Ex. 14, 15, 16 (excepte l'apartat d)) i 17 de la pàg. 16 del Volum II

 

5a HORA

 

 

 

 


 

 Ex. 3 de la pàg. 94

Ex.11 i 12 de la pàg. 101

Ex. 2 de la pàg. 116

 

 

 

 

6a HORA

   Control de Comprensió Lectora

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 13 al 17 de febrer

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

            

 Control del TEMA 3

 

3a HORA


 Ex. 6, 7 i 8 de la pàg. 79

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

Ex. 11 i 12 de la pàg. 101 

Ex. 13 i 14 de la pàg. 101

Ex. 2 de la pàg. 116 

 

5a HORA

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

6a HORA

   

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 20 al 24 de febrer

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 


 

 

 

            

 Control del Vocabulari del Tema 3

+

Dubtes de les preguntes model control del Tema 3

 

Portar el sobre degudament emplenat i, aquells que falten, l'autorització de la carta

 

3a HORA


Portar la carta passada a net

Portar signades les autoritzacions de l'activitat de la carta

Portar les adreces dels companys d'Alfafar per omplir els sobres

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

Control del Tema 3

 

 Control del Vocabulari del Tema 3

 

5a HORA

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 Ex. 6, 7 i 8 de la pàg. 79

Ex. 3 de la pàg. 94

Portar signades les autoritzacions de l'activitat de la carta

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 6 al 10 de febrer

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

            

 Recollir cartes corregides i permissos signats

 

3a HORA

Llegir textos 6 i 7 de les pàgines 89 i 90 i raonar a quin gènere novel·lístic pertanyen

Revisió del vocabulari del Tema 3 (paraules de la 23 a la 50)

Portar volum II

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 Revisió del vocabulari del Tema 3 (paraules de la 51 a la 60)

Revisar les preguntes model control per tal de preguntar dubtes

Portar permissos signats

 

5a HORA

 

 

 

 

Repassar vocabulari del Tema 3 (paraules de la 34 a la 50)

Llegir el text 11 de la pàg.24 del Volum II i justificar perquè és una novel·la d'aventures 

 

 

 

 

 

6a HORA

   

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 30 de gener al 3 de febrer

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

              

Control d'Expressió Escrita

 

3a HORA

Revisió del vocabulari del Tema 3 (paraules de la 13 a la 22)

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

Llegir els textos de les pàgines 89 i 90 i raonar a quin gènere novel·lístic pertanyen.

Revisar el vocabulari del Tema 3 (paraules de la 23 a la 33)

Portar Volum II

 

 

 Revisió i dubtes del vocabulari del tema 3 (paraules de la 34 a la 50)

 

5a HORA

 

 

 

 

 

Ex. 28 i 29 de la pàg. 69

+ dos preguntes dictades

Portar Volum II 

 

 

 

 

6a HORA

 

Revisió del vocabulari del Tema 3 (paraules de la 13 a la 22)

Ex. 28 i 29 de la pàg. 69

+

pregunta dictada

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 23 al 27 de gener

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

              

Ex. 24 de la pàg. 66

Ex. 6 de la web 

 

3a HORA

 Ex. 2 de la web

Ex. 26 de la pàg. 66

Ex. 3 de la web

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

Ex. 24 de la pàg. 66

Ex. 6 de la web

Control d'Expressió Escrita 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

Ex. 25 de la pàg. 66

Ex. 7 de la pàg. 73

Ex. 4 i 5 de la web 

 

 

 

 

6a HORA

 

 Ex. 4 i 5 de la web

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 16 al 20 de gener

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

              

Ex. 1 de la web (tema 3/Ortografia) 

 

3a HORA

 

 Ex. 1 de la web

Ex. 12, 13, 14 i 15 de la pàg. 60

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 Ex. 2 de la web

Ex. 26 de la pàg. 66

Ex. 3 de la web

Ex. 25 de la pàg. 66

Ex. 7 de la pàg. 73 

 

 

5a HORA

 

 

 

 Ex. 1 de la web (Tema 3/Ortografia)

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 9 al 13 de gener

 

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

              

 Recuperació de la 1a Avaluació

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 Recuperació de la 1a Avaluació

 Ex. 12, 13, 14 i 15 de la pàg. 60

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 Ex. 7 de la pàg. 57

Ex. 3 i 4 de la pàg. 73

Ex. 8 de la pàg. 57

ex. 10 de la pàg. 57

 

 

 

 

6a HORA

 

 

  Ex. 10 de la pàg. 57

Ex. 1 de la web