1a AVALUACIÓ

Els deures de 2n A estan escrits en ROIG

 

Els deures de 2n B estan escrits en BLAU

 

Setmana del 19 al 23 de desembre

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a HORA

 

CONTROL del TEMA 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

  

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5a HORA

 

 

  

 

 

 

 

 

6a HORA

 

Ex. 7 de la pàg. 57

Ex. 3 i 4 de la pàg. 73

Ex. 8 de la pàg. 57

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 12 al 16 de desembre

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

Control del Vocabulari del Tema 2

 

 

3a HORA

Revisió del vocabulari del Tema 2 (paraules de la 39 a la 60)

Buscar d'on provenien els repobladors de l'antic Regne de València.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

  

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

Control del Tema 2 

 

  

 

5a HORA

 

 

  

Acabar l'exercici 1 de la web (tema 2/Llengua i societat) 

 

 

 

 

6a HORA

 

 Control del Vocabulari del Tema 2

Ex. 2 de la web (Tema 2/llengua i societat)

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 5 al 9 de desembre

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

3a HORA

Ex. 6 de la pàg. 51, ex. 27 de la pàg. 44

Preguntes dictades

Ex. 24 i 26 de la pàg. 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

  

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5a HORA

 

 

  

Ex. 28, 29 i 30 de la pàg. 47

Ex. 1 de la web (tema 2/Literatura) 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 28 de novembre al 2 de desembre

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

Control d'Expressió Escrita

 

3a HORA

Ex. 22 de la pàg. 42

Ex. 1 i 2 de la web

Ex. 21 de la pàg. 42

Ex. 3 de la web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

Revisió i dubtes del vocabulari del Tema 2 (paraules de la 29 a la 38)

Ex. 28 (excepte apartat d), 29 i 30 de la pàg. 47 

 

 

 

 

 

 

Ex. 1 de la web (Tema 2/Literatura) 

 

5a HORA

 

 

  

 Ex. 25 de la pàg. 44

 

 

 

 

6a HORA

 

Ex. 24 i 26 de la pàg. 44

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 21 al 25 de novembre

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

Ex. 6, 7 i 8  de la web 

 

3a HORA

  

 Ex. 2 de la web. Portar impresos o copiats els exercicicis 3, 4, 5 i 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

Ex. 21 de la pàg. 42

Ex. 3 de la web

(Tema2/Gramàtica- Nombre dels adjectius) 

 

Revisió del vocabulari del Tema 2 (paraules de la 16 a la 28)

Ex. 25 i 27 de la pàg.44

Ex. 6 de la pàg. 51

Buscar dos exemples d'i/u consonàntiques en els casos 1) i 2)  

 

5a HORA

 

 

  

Entregar treball de la il·lustració 

+

Ex. 3, 4 i 5 de la web

 

 

 

 

6a HORA

 

 ex. 6 de la web

Ex. 22 de la pàg. 42

Ex. 1 i 2 de la web

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 14 al 18 de novembre

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

Control de Comprensió Lectora

 

3a HORA

  

 Esquema de la pàgina 36

Revisió del vocabulari del TEMA 2 (paraules de la 1 a la 15)

Ex. 19 de la pàg. 42 (excepte Variable-invariable)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

Ex. 3, 4, 5 i 6 de la web (Tema 2/Gramàtica) 

 

 

Entregar el treball de la il·lustració sobre el llibre de lectura

+

Ex. 3, 4, 5, 7 i 8 de la web 

 

5a HORA

 

 

  

Control del llibre de lectura

+

Ex. 19 de la pàg 42(variable-invariable)

 

Ex. 1 i 2 de la web (Tema2/Gramàtica) i portar impresos o copiats del 3 al 6 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

Control del llibre de lectura

+

Ex. 19 de la pàg 42(variable-invariable)

Ex. 1 i 2 de la web (Tema2/Gramàtica) i portar impresos o copiats del 3 al 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 7 al 11 de novembre

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

Ex. 13 i 15 (reformat) de la pàg. 32

+

Exercici dictat 

 

3a HORA

  

 

Buscar locució o frase feta que no tinga traducció al castellà

+

Copiar la definició de FALSOS AMICS

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

Ex. 13 i 15(modificat) de la pàg. 38

+

Exercici dictat 

 

 

 

Quadre sinòptic de la pàg. 36

Revisió del Vocabulari del TEMA 2 (paraules de la 1 a la 15)

Ex. 19 pàg. 42 (excepte Variable-invariable) 

 

5a HORA

 

 

 

Control d'Expressió Escrita 

Ex. 10 de la pàg. 35 modificat 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 31 d'octubre al 4 de novembre

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 Ex. 5, 6, 9 i 12 de la pàg. 35

Ex. 2 i 3 de la pàg. 50-51

 

3a HORA

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

Ex. 10 de la pàg. 35 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

Ex. 7 de la pàg. 35 (excepte apartat c) 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 24 al 28 d'octubre

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 CONTROL del  VOCABULARI del TEMA 1

+

ex. 7 de la pàg. 35 (excepte apartat c)

 

3a HORA

  Revisió i dubtes del Vocabulari del Tema 1 (paraules de la 52 a la 60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL del VOCABULARI del TEMA 1

Ex. 5, 6, 8, 9 i 12 de la pàg. 35

Ex. 2 i 3 de la pàg. 50-51

 

 

5a HORA

 

 

 

 

CONTROL del TEMA 1 

 

 

 

 

6a HORA

 

CONTROL de COMPRENSIÓ LECTORA

Els de Xarxa Llibres han de dur els dos volums (el volum I folrat) per tal de cunyar-los. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 17 al 21 d'octubre

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

3a HORA

  Revisió i dubtes del Vocabulari del Tema 1 (paraules de la 26 a la 51)

 

 Buscar exemples concrets on LITERATURA i cinema, teatre, pintura, escultura, música i il·lustració estiguen relacionades

Exercici 1 de la web 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL del TEMA 1

Revisió i dubtes del Vocabulari del TEMA 1 (paraules de la 52 a la 60)

Copiar la definició de PRÉSTEC i fer ex. 7 de la pàg. 35 (excepte apartat C) 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 10 al 14 d'octubre

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

Buscar exemples concrets on LITERATURA i cinema, teatre, pintura, escultura, música i il·lustració estiguen relacionades

Exercici 1 de la web (Tema 1/Literatura)

Ex. 35 de la pàg. 26 

Revisió del vocabulari del Tema 1 (paraules de la 52 a la 60)

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 3 al 7 d'octubre

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

3a HORA

 

 Ex. 16, 17 i 18 de la pàg. 16

Fer quadre sinòptic de la teoria de la pàg. 14

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 Revisar el vocabulari del Tema 1 (paraules de la 26 a la 51)

Pensar què tenen en comú totes les arts enumerades a classe, inclosa la LITERATURA

 

 

5a HORA

 

 

 

 

Ex. 27, 28 i 30 de la pàg. 22 

 

 

 

 

6a HORA

 

 Fer quadre sinòptic de la teoria de la pàg. 14

Ex. 27, 28 , 30 i 31 de la pàg. 22

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 26 al 30 de setembre

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

Imprimir i revisar el vocabulari del Tema 1 (paraules de la 1 a la 5)

Ex. 14 i 15 de la pàg. 16 del Volum I 

 

3a HORA

 

 Ex. 13 de la pàg. 13

Ex. de la pàg. 28

Fer el quadre sinòptic de la teoria de les pàg. 12 i 13

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

Revisió del Vocabulari del Tema 1 (vocabulari de la 1 a la 5)

Ex. 14, 15, 16, 17 i 18 de la pàg. 16 

 

Revisió del Vocabulari del Tema 1 (paraules de la 6 a la 25)

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 Ex. 13 de la pàg. 13

Ex. de la pàg. 28

Fer el quadre sinòptic de la teoria de les pàg. 12 i 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 19 al 23 de setembre

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 Ex. 8 i 10 de la pàg. 13

Ex. 2 de la pàg. 28

Ex. 9 de la pàg. 13

Ex. 3 de la pàg. 28

Ex. 12 de la pàg. 13

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 Ex. 11, 8 i 10 de la pàg. 13

Ex. 2 de la pàg. 28

Ex. 9 de la pàg. 13

Ex. 3 de la pàg. 28

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 Ex. 11 de la pàg. 13 del Volum I

 

 

 

 

6a HORA