1a AVALUACIÓ

Els deures de 2n A estan escrits en ROIG

 

Els deures de 2n B estan escrits en BLAU

 

Setmana del 9 al 13 d'octubre

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

Revisió i dubtes del que queda del Vocabulari del TEMA 1 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

Ex. 7 de la pàg. 35 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

Ex. 1 de la web (TEMA 1/LITERATURA) 

 Revisió del vocabulari del Tema 1 per preguntar dubtes

Ex. 35 de la pàg. 26

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 9 al 13 d'octubre

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

3a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 2 al 6 d'octubre

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

Buscar un exemple concret on la literatura i qualsevol altra art estiguen unides

Ex. 1 de la web (tema 1/Literatura) 

 

 

 

 

3a HORA

 

 Revisió del vocabulari de la paraula 33 a la 51

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 Ex. 28, 30 i 31 de la pàg. 22

 

 

 

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 25 al 29 de setembre

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

Ex.15, 16, 17 i 18 de la pàg. 16

 

 

 

 

3a HORA

 

 Ex. 13 de la pàg. 13

Ex. 4 de la pàg. 28

Ex. 14 de la pàg. 16

 

 

 

Quadre sinòptic de la teoria de la pàg. 14

Revisió del vocabulari del Tema 1 (paraules de la 1 a la 32)

Ex. 27, 28, 30 i 31 de la pàg. 22 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 Ex. 13 de la pàg. 13

Ex. 4 de la pàg. 28

Imprimir o copiar vocabulari del Tema 1 i fer la revisió de les paraules de la 1 a la 5

Ex. 14 de la pàg. 16

 

 

 Ex.15, 16, 17 i 18 de la pàg. 16

 

Quadre sinòptic de la teoria de la pàg. 14

Revisió del vocabulari del Tema 1 (paraules de la 6 a la 32)

Ex. 27 de la pàg. 22

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setmana del 18 al 22 de setembre

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

 

1a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a HORA

 

 

 

 Ex. 11, 8, 10 pàg. 13

Ex. 2 pàg. 28

Ex. 9 pàg.13

Ex. 3 pàg. 28

Ex. 12 pàg. 13

 

 

 

 

3a HORA

 

 Fer esquema de la teoria de les pàgines 12 i 13 del Volum I

 

 

 

 

 

 

 

ESPLAI

 

4a HORA

 

 Fer esquema de la teoria de les pàgines 12 i 13 del Volum I

 

 

 

 Ex. 11, 8, 10 pàg. 13

Ex. 2 pàg. 28

Ex. 9 pàg.13

Ex. 3 pàg. 28

Ex. 12 pàg. 13

 

 

 

 

5a HORA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a HORA