3a AVALUACIÓ

 

2n A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

Control del Tema 4

 

C(70%)

dimecres 28 de març

l

Control del llibre de lecturs "PQPI Connection" 

 

P

 

dilluns 16 d'abril 

 
 Control de Comprensió Lectora

 

P

 

dimecres 18 d'abril

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   
 Repesca de suficiència (per avaluacions) *  

 

 

 

 

 

 

PROVA EXTRAORDINÀRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2n B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

Control del Tema 4

 C(70%)

dimarts 27 de març

 dimarts 17 d'abril

 Control del llibre de lecturs "PQPI Connection" 

 

P

 

dilluns 16 d'abril

 

 Control de Comprensió Lectora

 

P

 

dimarts 10 d'abril

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
       
Repesca de suficiència (per avaluacions) *  

 

 

 
     

 

 PROVA EXTRAORDINÀRIA

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 (*) En la REPESCA de SUFICIÈNCIA es respectaran les notes aprovades dels alumnes que tinguen 1 o 2 avaluacions suspeses i, per tant, s'hauran d'examinar sols d'allò que continuen portant pendent o entregar els treballs que els falten (se'ls facilitarà la informació en una nota informativa que hauran de dur signada el dia en què es realitza la prova ("la recepta"). De tota manera, els alumnes poden consultar als fulls de la 1a , 2a i 3a Avaluació que hi ha al mural informatiu de cada classe, què els queda pendent per tal d'anar preparant la matèria i/o treballs).

 

 

Aquells alumnes que porten les tres avaluacions suspeses, realitzaran directament la PROVA EXTRAORDINÀRIA general del curs , a més d'entregar (si cal) els treballs pendents.