3a AVALUACIÓ

 

2n A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

Control del llibre de lectura "PQPI Connection"

 

P

 

divendres 5 de maig

 

dimarts 9 de maig

 Control del TEMA 4  C(70%)  divendres 7 d'abril  dimarts 11 d'abril
 Control del Vocabulari del Tema 4

 

C(30%)

 

dimarts 2 de maig

 

dijous 4 de maig

 Control de Comprenió lectora

 

P

 

dimarts 16 de maig

 

dimarts 23 de maig

 Control d'Expressió Escrita

 

P

 

dimarts 23 de maig

 

dimarts 6 de juny

 Control del Vocabulari del Tema 5

(opcional)

 

C(30%)

 

dimarts 6 de juny

 

dijous 8 de juny

 Control del Tema 5  C(70%)

 

dijous 8 de juny

 

divendres 9 de juny

 

 

   
 Repesca de suficiència (per avaluacions) *  

 

dimarts 13 de juny

 

 

 

 

 

PROVA EXTRAORDINÀRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2n B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

Control del llibre de lectura "PQPI Connection"

 

P

 

divendres 5 de maig

 

divendres 5 de maig

 Control del Tema 4

 

C (70%)

 

divendres 7 d'abril

 

dilluns 10 d'abril

 Control del Vocabulari del Tema 4

 

C(30%)

 

divendres 5 de maig

 

dimecres 10 de maig

 Control de Comprensió Lectora

 

P

 

divendres 19 de maig

 

dimecres 24 de maig

 Control d'Expressió Escrita

 

P

 

divendres 26 de maig

 

dilluns 5 de juny

 Control de Vocabulari del Tema 5

(opcional)

 

C(30%)

 

 dilluns 5 de maig

 

dimecres 7 de juny

 Control del Tema 5  C(70%)

 

dimecres 7 de maig

 divendres 9 de juny
       
Repesca de suficiència (per avaluacions) *  

 

dilluns 12 de juny

 
     

 

 PROVA EXTRAORDINÀRIA

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 (*) En la REPESCA de SUFICIÈNCIA es respectaran les notes aprovades dels alumnes que tinguen 1 o 2 avaluacions suspeses i, per tant, s'hauran d'examinar sols d'allò que continuen portant pendent o entregar els treballs que els falten (se'ls facilitarà la informació en una nota informativa que hauran de dur signada el dia en què es realitza la prova ("la recepta"). De tota manera, els alumnes poden consultar als fulls de la 1a , 2a i 3a Avaluació que hi ha al mural informatiu de cada classe, què els queda pendent per tal d'anar preparant la matèria i/o treballs).

 

 

Aquells alumnes que porten les tres avaluacions suspeses, realitzaran directament la PROVA EXTRAORDINÀRIA general del curs , a més d'entregar (si cal) els treballs pendents.