3a AVALUACIÓ

 

2n A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

Control del Tema 4

 

C(70%)

dimecres 28 de març

dijous 19 d'abril

Control del llibre de lecturs "PQPI Connection" 

 

P

 

dilluns 16 d'abril 

 

dijous 19 d'abril

 Control de Comprensió Lectora

 

P

 

dimecres 18 d'abril

 

dilluns 14 de maig

Control del vocabulari del Tema 4

 

C(30%)

 

dijous 17 de maig

 

dimecres 22 de maig

 Control dels Temes 4 i 5 (tipus de text-LLengua i societat del Tema 4/ Tipus de text i Literatura del Tema 5)

 

 

 

C(70%)

 

 

 

dijous 24 de maig

 

 

 

dimecres 30 de maig

 Control del Tema 5(Ortografia, Gramàtica i Llengua i societat)

 

C(70%)

 

dijous 14 de juny

 

   

 

 

 

 

   
 Repesca de suficiència (per avaluacions) *  

 

 

 

 

 

 

PROVA EXTRAORDINÀRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2n B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

Control del Tema 4

 C(70%)

dimarts 27 de març

 dimarts 17 d'abril

 Control del llibre de lecturs "PQPI Connection" 

 

P

 

dilluns 16 d'abril

 

divendres 20 d'abril

 Control de Comprensió Lectora

 

P

 

dimarts 10 d'abril

 

dimarts 15 de maig

 Control del Vocabulari del Tema 4

 

C(30%)

 

divendres 11 de maig

 

dilluns 14 de maig

 Control dels Temes 4 i 5 (tipus de text-LLengua i societat del Tema 4/ Tipus de text i Literatura del Tema 5)

 

 

 

C(70%)

 

 

 

divendres 25 de maig

 

 

 

dimarts 29 de maig

 Control del Tema 5 (Ortografia, Gramàtica i Llengua i societat)

 

C(70%)

 

 

divendres 15 de juny

 

   

 

 
       
Repesca de suficiència (per avaluacions) *  

 

 

 
     

 

 PROVA EXTRAORDINÀRIA

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 (*) En la REPESCA de SUFICIÈNCIA es respectaran les notes aprovades dels alumnes que tinguen 1 o 2 avaluacions suspeses i, per tant, s'hauran d'examinar sols d'allò que continuen portant pendent o entregar els treballs que els falten (se'ls facilitarà la informació en una nota informativa que hauran de dur signada el dia en què es realitza la prova ("la recepta"). De tota manera, els alumnes poden consultar als fulls de la 1a , 2a i 3a Avaluació que hi ha al mural informatiu de cada classe, què els queda pendent per tal d'anar preparant la matèria i/o treballs).

 

 

Aquells alumnes que porten les tres avaluacions suspeses, realitzaran directament la PROVA EXTRAORDINÀRIA general del curs , a més d'entregar (si cal) els treballs pendents.