2a AVALUACIÓ

 

2n A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

 Control d'Expressió Escrita

 

 

dijous 25 de gener 

 

dilluns 5 de febrer 

Control del llibre de lectura "Mirant la lluna" 

 

P

 

dilluns 12 de març 

 

dimecres 14 de març

 Control del Tema 3

 C(70%)

 dijous 8 de febrer

dilluns 19 de febrer 

 Control del Vocabulari del Tema 3

 

C(30%) 

 

dijous 22 de febrer

 

dimecres 28 de febrer

 Control de Comprensió Lectora

 

 

dijous 1 de març

 

dimecres 7 de març

 

 

 

 

Recuperació de la 1a i 2a Avaluació

 

  dimarts 12 d'abril

 dimecres 22 de maig

 

     

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

2n B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

Control d'Expressió Escrita 

 

 

divendres 26 de gener 

 

dimarts 30 de gener

 Control del llibre de lectura "Mirant la lluna"

 

 

dilluns 12 de març 

 

dimarts 13 de març

  Control del Tema 3

 C(70%)

 

divendres 9 de febrer 

 

dimarts 13 de febrer 

 Control del Vocabulari del Tema 3

 

C(30%)

 

divendres16 de febrer 

 

dimarts 20 de febrer

Control de Comprensió Lectora 

 

 

P

 

Control de Comprensió Lectora

 

dimarts 6 de març

 

 

 

 

 Recuperació de la 1a i 2a Avaluació

 

 

divendres 13 d'abril

 

divendres 25 de maig