1a AVALUACIÓ

 

2n A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

 Control del llibre de lectura "Cartes d'hivern"

 

 

dilluns 13 de novembre 

 

dimecres 15 de novembre 

 Entregar el treball sobre la il·lustració del llibre de lectura "Cartes d'hivern"

 

 

P

 

 

dijous 16 de novembre

 

 

dilluns 27 de novembre 

 CONTROL TEMA 1

 C(70%)

 dijous 26 d'octubre

dilluns 30 d'octubre 

 Control del Vocabulari del Tema 1

 

C(30%)

 

dijous 9 de novembre

dilluns 13 de novembre 

Control de Comprensió Lectora 

 

P

 

dijous 23 de novembre

 

dilluns 27 de novembre

Control d'Expressió Escrita 

 

P

 

dilluns 11 de desembre 

 

dimecres 13 de desembre 

 Control del TEMA 2

 C(70%)

 dilluns 4 de desembre

dimecres 13 de desembre 

 Control del Vocabulari del TEMA 2

 

C(30%)

 

dijous 14 de desembre

 

dilluns 18 de gener 

 

 

 

 

 RECUPERACIÓ DE LA 1a AVALUACIÓ

 

 

dijous 11 de gener

 

dimecres 14 de febrer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2n B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

 Control del llibre de lectura "Cartes d'hivern"

 

 

dilluns 13 de novembre 

dimarts 14 de novembre 

  Entregar el treball sobre la il·lustració del llibre de lectura "Cartes d'hivern"

 

 

 

 

divendres 17 de novembre

 

 

dilluns 27 de novembre 

 Control del TEMA 1

 C(70%)

dimarts 24 d'octubre 

dilluns 30 d'octubre 

 Control del Vocabulari del tema 1

 

C(30%)

 

divendres 27 d'octubre

 

dilluns 30 d'octubre 

Control de Comprensió Lectora 

 

P

 

dimarts 14 de novembre

 

divendres 17 de novembre 

 Control d'Expressió Escrita

 

P

 

dimarts 28 de novembre

 

dimarts 5 de desembre 

 Control del TEMA 2

C(70%) 

dilluns 4 de desembre 

dilluns 11 de desembre 

 Control del Vocabulari del TEMA 2

C(30%) 

dilluns 11 de desembre 

 

divendres 15 de desembre

 

 

 

 

 RECUPERACIÓ DE LA 1a AVALUACIÓ

 

 

divendre 12 de gener

 

dimarts 13 de febrer