1a AVALUACIÓ

2n A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA

 CONTROL TEMA 1

 dimecres 31 d'octubre  dilluns 5 de novembre
CONTROL del VOCABULARI 1r trimestre

 

C

   divendres 30 de novembre

  

 Entregar treball LITERATURA+IL.LUSTRACIÓ

  P

divendres 30 de novembre 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUPERACIÓ 1a AVALUACIÓ 

 

 

 

2n B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA

 Control del

TEMA 1

 C

 dimecres 31 d'octubre  dilluns 5 de novembre
 Controlo de Comprensió oral

 P

   dijous 25 d'octubre

   dilluns 5 de novembre

 CONTROL del VOCABULARI 1r trimestre

 

C

 

dijous 29 de novembre 

 

 Entregar treball LITERATURA+IL.LUSTRACIÓ

   P

   dijous 29 de novembre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUPERACIÓ 1a AVALUACIÓ