1a AVALUACIÓ

 

2n A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

Control de Comprensió Lectora 

 

P

 

dimarts 25 d'octubre 

 

dijous 3 de novembre

Control d'Expressió Escrita

 

P

  dimarts 8 de novembre

divendres 25 de novembre 

 Control del TEMA 1

C(70%) 

 dijous 20 d'octubre

 dijous 27 d'octubre

 Control del Vocabulari del TEMA 1

 

C(30%)

 

dijous 27 d'octubre

 

dijous 3 de novembre 

 Control del llibre de lectura "Cartes d'hivern"

 

P

 

dimarts 15 de novembre

 

dijous 17 de novembre 

 Entregar el treball sobre la il·lustració del fragment de "Cartes d'hivern"

 

 

P

 

 

divendres 18 de novembre 

 

 

dimarts 22 de novembre 

Control del Vocabulari del TEMA 2 

 

C(30%)

 

dimarts 13 de desembre 

 

dijous 15 de desembre 

 Control del TEMA 2

 C(70%)

 divendres 16 de desembre

dimarts 20 de desembre 

 

 

 

 

 RECUPERACIÓ DE LA 1a AVALUACIÓ

 

 

dijous 12 de gener

 

dimarts 31 de gener

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2n B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

 Control de Comprensió Lectora

 

 

divendres 18 de novembre 

 divendres 25 de novembre

 Control d'Expressió Escrita

 

 

divendres 2 de desembre

 

 CONTROL del TEMA 1

 C(70%)

 dimecres 26 d'octubre

 divendres 28 d'octubre

 CONTROL del VOCABULARI del TEMA 1

 

C(30%)

 

divendres 28 d'octubre

 dimecres 2 de novembre

 Control del llibre de lectura "Cartes d'hivern"

 

P

 

dimecres 16 de novembre

 divendres 18 de novembre

 Entregar el treball sobre la il·lustració del fragment de "Cartes d'hivern"

 

 

P

 

 

dimecres 23 de novembre 

 

 

dilluns 28 de novembre 

 Control del Vocabulari del Tema 2

 

C(30%) 

 

divendres 16 de desembre 

 

dimecres 21 de desembre 

Control del Tema 2 

C(70%) 

dilluns 19 de desembre 

dimecres 21 de desembre 

 

 

 

 

 RECUPERACIÓ DE LA 1a AVALUACIÓ

 

 

divendres 13 de gener

 

divendres 27 de gener