1a AVALUACIÓ

2n A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA

 CONTROL TEMA 1

 dimecres 31 d'octubre  dilluns 5 de novembre
CONTROL del VOCABULARI 1r trimestre

 

C

   divendres 30 de novembre

   dilluns 3 de desembre

 Entregar treball LITERATURA+IL.LUSTRACIÓ

  P

divendres 30 de novembre 

dilluns 10 de desembre 

 Control de Comprensió Oral

  P

divendres 16 de novembre  

divendres 23 de novembre 

 Control del Tema 2

dilluns 17 de desembre 

dimecres 19 de desembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 RECUPERACIÓ 1a AVALUACIÓ

 

 divendres 11 de gener

dimecres 6 de febrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2n B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA

 Control del

TEMA 1

 C

 dimecres 31 d'octubre  dilluns 5 de novembre
 Controlo de Comprensió oral

 P

   dijous 25 d'octubre

   dilluns 5 de novembre

 CONTROL del VOCABULARI 1r trimestre

 

C

 

dijous 29 de novembre 

 dilluns 3 de desembre

 Entregar treball LITERATURA+IL.LUSTRACIÓ

   P

   dijous 29 de novembre

divendres 14 de desembre 

 Control del Tema 2

 C

dilluns 17 de desembre 

dimecres 19 de desembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 RECUPERACIÓ 1a AVALUACIÓ 

 

  dijous 10 de desembre

 dimecres 6 de febrer