Vocabulari del TEMA 4
Vocab. t.4.pdf
Documento Adobe Acrobat 94.3 KB

LÈXIC

1. Aixeta (subs):  Vàlvula que s'adapta a la boca d'una conducció o d'un depòsit per a regular l'eixida del líquid. grifo

2. Safata (subs): Plat gran i pla, amb vores de poca alçària, que s'utilitza per a portar gots, tasses i altres objectes similars, o per a presentar alguna cosa. bandeja

3. Muscle (subs): Regió superior i lateral del cos, situada a cada costat del coll, en la unió del braç amb el tronc.

4. Patrocinador (subs): Que patrocina // Patrocinar: Defendre, sostindre, protegir o subvencionar (una empresa o una causa). Patrocinar un programa de ràdio.

5. Amanir (verb): Condimentar (certs aliments) amb oli, vinagre, sal o altres ingredients.

 

TEXTOS

6. Desenvolupament (subs): Acció o efecte de desenvolupar.// Desenvolupar: Fer activa (alguna cosa latent), promoure el naixement o el creixement (d'alguna cosa). Demanen ajudes per a desenvolupar les seues teories científiques. En aquest medi les plantes es desenvolupen molt bé.  dessarrollo

7. Anònim (adj): Que no té nom d'autor. Una obra anònima. Una carta anònima.

8. fictici (adj): De ficció, que no és real. Una història fictícia. Fets ficticis. Una amabilitat fictícia,

9. infant (subs): Xiquet.  infante

10. moralitzador (adj):  Que moralitza.// Moralitzar: Instruir moralment, donar una lliçó de moral.

11. terme (subs): Porció de territori limitada per propietat o jurisdicció. Terme municipal.

12. encamellada (adj): Acció d'encamallar-se.// Encamallar-se:  Posar-se sobre alguna cosa amb una cama a cada banda.

13. goig (subs): Emoció causada per la contemplació d'una cosa que agrada molt, per l'esperança d'obtindre allò que abellix o per l'adquisició del bé desitjat.

14. om (subs): Arbre caducifoli (Ulmus minor), d'uns vint metres, de tronc robust i dret, de fulles ovades i serrades, flors verdoses xicotetes i fruits en sàmara, que creix sobretot en zones humides.

15. ombrejar (verb): Fer ombra. sombrejar

16. abeurador (subs): Lloc on solen anar a beure els animals, especialment les aus.

17. geperut (adj): Que té gepa. No vages tan acatxat, que acabaràs geperut.  xeperut

18. afegit (subs)=  acudit: Idea o dita enginyosa, original. Este xic té cada acudit!

19. gepa (subs): Protuberància òssia anormal en la columna vertebral o en l'estern. xepa

20. assajar (verb): Fer l'assaig (d'alguna cosa). Estan assajant una obra de teatre. enssajar

21. to (subs): En teoria clàssica, tonalitat. To major, to menor.// So just, afinat. Cantar fora de to. Agafar el to. Donar el to.

22. cruixir (verb): Fer cert soroll, un cos, per la fricció de les seues parts o per trencament.

23. esporuguida (adj): que té por.

24. tempesta (subs): = Tempestat:  Pertorbació violenta de l'atmosfera acompanyada de vent, pluja, neu, pedra, llamps i trons. tempestad

25. auscultar (verb): Efectuar una auscultació.// auscultació: Mètode d'exploració consistent a escoltar els fenòmens acústics dels òrgans, especialment el cor i l'aparell respiratori.

26. jeure (verb) = jaure: Estar, algú o algun animal, estés en posició horitzontal, especialment per a descansar o per a dormir. El llit ha d'estar ben fet per a jaure còmodament.

27. inassolible (adj): Que no es pot assolir. Una il·lusió inassolible. 

 

GRAMÀTICA

28. icona (subs): Signe que té alguna semblança amb el referent que representa.  icono

29. resplendor (subs): Llum que emet un cos que resplendix. La resplendor del sol. resplandor

30. llum (subs): Aparell que servix per a fer llum. Encendre la llum. Apagar la llum. Lámpara

31. xirivia (subs): Arrel comestible de la xirivia, gran, fusiforme i de color blanc o rogenc.

32. amoïnar (verb): Importunar, molestar.

33. altruista (adj): Que practica l'altruisme.// altruisme: Preocupació desinteressada pel bé dels altres, fins i tot a costa del propi.

34. taüt (subs): Caixa, ordinàriament de fusta, on es posa un cadàver per a portar-lo a soterrar. ataud

35. seqüela (subs): Conseqüència o resultat, generalment negatiu, d'una cosa. Patir les seqüeles d'una mala administració.// Trastorn o lesió que deixa una malaltia o un traumatisme.

36. dofí (subs): Mamífer cetaci marí (Delphinus delphis), que pot arribar als dos metres i mig de llargària, de color fosc per damunt i blanquinós per davall, cos allargat i morro prim i llarg, que viu en aigües temperades i tropicals. delfin

37. despeses (subs): Acció o efecte de despendre. Tenim totes les despeses pagades. // Despendre (verb): gastar (alguna cosa, especialment diners).

 

 

 

LITERATURA

38. rodons (adj): = redó: de figura circular. Una taula redona.

39. esfèric (adj): que té forma d’esfera.

40. immóbil (adj): que no es mou, que no es pot moure. Es quedà immòbil, paralitzat per la sorpresa.

41. giravoltar (verb): moure’s en cercle o en espirals al voltant d’un eix.

42. solcar (verb): fer solcs surcos (en la terra). Arar

43. llampec (subs): = rellamp= llamp: descàrrega elèctrica, acompanyada d’una resplendor vivíssima i instantànea, que es produïx entre dos núvols, entre diferents parts d’un mateix núvol o bé entre el núvol i la terra.

44. paratge (subs):espai geogràfic, especialment si està allunyat o aïllat. Un paratge de muntanya. Es va extraviar per aquells paratges. paraje

45. menyspreu (subs): sentiment pel qual s’estima menys del que val a algú o alguna cosa. No podia amagar el menyspreu que sentia per ell. menospreci

46. enlairar (verb): alçar enlaire. Enlairar l’avió. El dirigible s’enlairà a poc a poc davant de tots els incrèduls.

47. gruixut (adj):Que té un gruix considerable, que excedix el gruix ordinari. Una porta gruixuda.

48. punxut (adj): =punxegut: que acaba en punxes o que té punxes.

 

TALLER DE COMUNICACIÓ

49. Fisiològic (adj): de la fisiologia. // Fisiologia: part de la biologia que estudia les funcions i els òrgans del éssers vius i els mecanismes que els regulen i regixen.

50. desigualtat (subs): qualitat de desigual. Desigualtat de condicions. // Desigual: que no és igual, distint. Un tractament desigual.