EL GÈNERE DELS SUBSTANTIUS

Si vols tindre un esquema de la teoria de la pàgina 85 del llibre de text, descarrega't el document següent. Pots fer-ho en mode PDF o en mode presentació Power Point.

El gènere dels substantius
El gènere dels substantius.ppsx
Presentación Microsoft Power Point 72.2 KB
El gènere dels substantius
El gènere dels substantius.pdf
Documento Adobe Acrobat 373.0 KB

ELS SUBSTANTIUS AMB GÈNERE VARIABLE

Exercici 1

Fes-los la flexió de gènere a les paraules següents i, quan ja les tingues corregides, classifica-les a la graella segons la particularitat que presenten:

 

M

F

M

F

M

F

M

F

 

tigressa

 

russa

perdiu

 

 

filòloga

botiguer

 

gat

 

 

companya

gall

 

 

esclava

 

comtessa

 

amiga

 

 

 

truja

heroi

 

serf

 

funcionari

 

europeu

 

 

viuda

 

institutriu

 

nora

 

mora

home

 

abellot

 

xic

 

biòleg

 

 

actriu

 

 

 

lloba

 

filla

cosí

 

rabosot

 

emperador

 

nebot

 

 

capatassa

 

promesa

 

indivídua

 

bessona

bruixot

 

satre

 

Camil

 

ase

 

 

egua

 

Marcel·la

 

arqueòloga

 

alumna

baró

 

alcalde

 

marit

 

SUBSTANTIUS DE GÈNERE VARIABLE

MASCULÍ + A

 

CANVIS FONÈTICS

CANVIS ORTOGRÀFICS

CANVIS ACCENTUALS

M

F

M

F

M

F

M

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENEN ARRELS DIFERENTS

ES FORMEN A PARTIR DEL FEMENÍ

TENEN SUFIXOS ESPECIALS

M

F

M

F

M

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercici 1
Exercici 1.pdf
Documento Adobe Acrobat 210.1 KB

ELS SUBSTANTIUS AMB GÈNERE INVARIABLE

EXERCICI 2

Classifica aquestes paraules que no tenen flexió de gènere acompanyades d’un determinant definit o indefinit (el, la/un, una) segons la particularitat que presenten:

 

 

còlera, dentista, avantatge, formiga, coma, senyal, tortuga, ciclista, pendent,  fi, mosca, periodista, anàlisi, son, cadernera, artista, part, rossinyol.

SUBSTANTIUS DE GÈNERE INVARIABLE

MOTS ACABASTS EN -ISTA

ALGUNS NOMS D’ANIMALS

CANVIEN EL SIGNIFICAT QUAN

CANVIEN DE GÈNERE *

TENEN UN GÈNERE DIFERENT EN VALENCIÀ i CASTELLÀ

M

F

M

F

M

F

V

C

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

*Digues quin significat tenen amb cada gènere.

Exercici 2
Exercici 2.pdf
Documento Adobe Acrobat 256.3 KB

EL NOMBRE DELS SUBSTANTIUS

Si vols tindre un esquema de la pàgina 86 del llibre de text, descarrega't el document següent.

El nombre dels substantius.ppsx
Presentación Microsoft Power Point 74.7 KB
El nombre dels substantius
El nombre dels substantius.pdf
Documento Adobe Acrobat 288.4 KB

EXERCICI 3

Exercici 3
Exercici 3.pdf
Documento Adobe Acrobat 215.6 KB

Fes el singular o el plural dels substantius següents i, una vegada corregits,  classifica’ls a la graella segons la particularitat que presenten:

 

 

S

P

S

P

S

P

S

P

 

batejos

pare

 

raó

 

 

monges

serp

 

 

torcamans

 

alicates

dilluns

 

 

ulleres

concurs

 

gust

 

 

amigues

fons

 

 

places

dijous

 

mare

 

 

visites

 

ossos

 

prismàtics

 

textos

llavi

 

platja

 

calcetí

 

càries

 

company

 

mos

 

bosc

 

raça

 

home

*

tribu

 

 

despatxos

 

birles

 

cosins

 

comptagotes

carro

 

maça

 

jove

*

aigua

 

llapis

 

manta

 

 

calçotets

 

pelvis

 

tisores

 

divendres

crucifix

 

café

*

xampú

*

dissabte

 

 

globus

 

huracans

 

postres

 

escacs

 

vacances

 

dimarts

volcà

 

entrepà

 

SUBSTANTIUS DE NOMBRE VARIABLE

SINGULAR + S

PLURAL EN -OS

Canvien –A àtona per -ES

Vocal tònica + NS

S

P

S

P

Pateixen canvis ortogràfics

S

P

Pateixen canvis ortogràfics

S

P

 

 

 

 

S

P

 

 

S

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSTANTIUS DE NOMBRE INVARIABLE

MOTS ACABATS EN -S

SEMPRE VAN EN PLURAL

S

P

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICI 4

Escriu en singular o en plural els sintagmes subratllats de les oracions següents:

 

Has d’escriure un text per al dimarts.

 

 

Has d’escriure _________________ per als______________________

 

 

 

M’he comprat __________________________ per a lluir a __________________________ i pense anar a la _________________ tots els dies

 

 

M’he comprat uns calçotets per a lluir a les vacances i pense recórrer totes les platges.

 

 

 

Va tombar tots els llibres d’un colp de maça.

 

 

Van tombar tots els llibres amb uns _______________ que van fer amb vàries ____________.

 

 

 

Sempre porta ______________ quan juga _________________ per tal que no li veja ningú que té un tic a ______________

 

 

Sempre porten ulleres de sol quan juguen als escacs per tal que no els vegen els ulls.

 

 

 

Torna’m el llapis i compra’t ____________________!

 

 

Torneu-nos ______________________ i compreu-vos unes tisores!

 

 

 

 

M’agradaria menjar ________ de nadal tot l’any però segur que ens eixiria alguna _________

 

 

M’agradaria menjar postres de nadal tot l’any però de segur que ens eixirien moltes càries.

 

EXERCICI 5

Corregeix les errades de gènere i nombre que hi trobes:

 

- Ens dóna la informació en  compagota: vol mantindre l’emoció fins al fi!

- M’he tallat el dit amb una alicata rovellada! Segur que ara se m’infecta!

- Patix un síndrome molt estrany que, hui per hui, no té tractament.

- El meu cosí actua tots els dijoussos al bar de Ramon fent un monòleg humorístic. Està fet tot un artiste!

- La jutge el va absoldre però li va prohibir que usara el prismàtic que havia furtat.

- Quin resplendor més fort que desprén  eixe aparell!

- L’emperatriu  va fer una senyal amb el dit i la yegua va eixir al trot.

- Va caure per la pendent i es va fer molt de mal .

- Una pujada en la corrent elèctrica va fondre totes les llums de casa.

- Hui de postre hi ha cireres o flam.

- La convivència entre raçes és molt enriquidora.

- La tisora amb la qual es va tallar estava molt esmolada.

- Andrea és molt bona estudiant.

Exercicis 4 i 5
Exercici 4 i 5.pdf
Documento Adobe Acrobat 263.7 KB