Exercicis models per a l'examen

Per tal de traure els millors resultats possibles en els controls, és molt important que tingues en compte quin tipus d'exercicis hauràs de dominar. Ací tens el llistat del TEMA 2:

 

LÈXIC:

 

·         Exercicis 11-17 de la pàgina 35.


·         Contestar alguna pregunta breu sobre la teoria de la pàgina 34.


TIPUS DE TEXT:

 

·         Exercici 21 de la pàgina 38

·         Contestar les sis preguntes sobre el contingut d'una notícia

·         Contestar alguna pregunta breu de la teoria dels textos als mitjans de comunicació, bé redactant-la, bé tipus test.

 

 

GRAMÀTICA:

 

·         Contestar alguna pregunta breu sobre la teoria de la pàgina 39 i de la 41


Exercicis 24, 26, 28 de la pàgina 40 i exercici 30 de la pàgina 42


 

ORTOGRAFIA:

 

·         Exercici 37 de la pàgina 44

 

 ·       Contestar alguna pregunta breu de la teoria de les vocals i les consonants de la pàgina 43

 

LITERATURA

 

·        Contestar alguna pregunta breu sobre la teoria de la pàgina 45


Exercicis 41 i 42 de la pàgina 47