3a Avaluació

 

1r A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

Tema 5

C

27/3/18 11/4/18

Vocabulari T5

 C 28/3/18 11/4/18

Retrat

 P

16/3/18

 23/3/18                             

tema 6

 C 15/5/18  18/5/18                           

Vocabulari 6

C 16/5/18  18/5/18                          

 Control lectura

P 23/3/18  23/3/18                           

Comprensió lectora i expressió escrita

 P 6/6/18

 Control tema 7

 C

 29/5/18

 5/6/18

 Vocabulari 7

 C

 30/5/18

 5/6/18

 Itinerari

 P  27/4/189  
  Recuperació 3a avaluació   C
 P
 A
 12/6/18  

 

                      

 

 

1r B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

Tema 5

 C 26/3/18 13/4/18

Vocabulari T5

 C 27/3/18 13/4/18

Retrat

 P

16/3/18  23/3/18                        

Tema 6

 C 14/5/18  18/5/18                           

Vocabulari 6 

18/5/18  21/5/18                       

 Control lectura

P 23/3/18  23/3/18                            

 Comprensió lectora i expressió escrita

 P 8/6/18

 Control tema 7

 C

 29/5/18

 5/6/18

 Vocabulari 7 

 C

 1/6/18

 5/6/18

 Itinerari

 P  27/4/18 30/4/18
 Recuperació 3a avaluació              C
 P
 A
  11/6/18               

 

                      

 

 (*) En la RECUPERACIÓ EXTRAORDINÀRIA es respectaran les notes aprovades dels alumnes que tinguen 1 o 2 avaluacions suspeses i, per tant, s'hauran d'examinar sols d'allò que continuen portant pendent o entregar els treballs que els falten (se'ls facilitarà la informació en una nota informativa que hauran de dur signada el dia en què es realitza la prova. De tota manera, els alumnes poden consultar als fulls de la 1a i la 2a Avaluació que hi ha al mural informatiu de cada classe, què els queda pendent per tal d'anar preparant la matèria i/o treballs).

 

Aquells alumnes que porten les tres avaluacions suspeses, realitzaran una prova general del curs, a més d'entregar (si cal) els treballs pendents.