2a Avaluació

 

1r A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

TEMA 3

 C dimarts 20/12/16  dilluns 9/1/17

VOCABULARI T.3

 C

dimarts 10/01/17

Divendres

13/1/17

Recuperació 1a

Avaluació 

 C

P

A

Dilluns 6/2/17

 

 CONTROL LECTURA

 P

 dimarts 31/1/17

  Divendres   3/2/17         

 TEMA 4

 C

Divendres 10/2/17

 dilluns 13/2/17

 CONTROL VOCAB. T.4

 C

  Dilluns 13/2/17

 dilluns 20/2/17

Conte o Rondalla

 P

Dimarts 7/2/17                    

 

Control comprensió lectora i expressió escrita

 P

Dimarts 14/2/17

Dilluns 27/2/17

 

 

 

  

 

 

 

1r B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

TEMA 3

 C dimarts 20/12/16  dimarts 10/1/17
VOCABULARI T.3  C dimecres 21/12/16

 dimarts 10/1/17

 Recuperació 1a avaluació 

 C

P

A

Dimarts 7/2/17

 

  CONTROL LECTURA

 P

 dimarts 31/1/17

Dimecres 1/2/17

 TEMA 4

  C

Divendres 10/2/17

 dimarts 14/2/17

 CONTROL VOCAB. T.4

 C

Dimarts 14/2/17

 dimecres 15/2/17

 Conte o Rondalla

 P

Dimarts 7/2/17

 

 CONTROL EXPRESSIÓ ESCRITA I COMPRENSSIÓ LECTORA

 P

Dimecres 15/2/17

 Dimarts 28/2/17