2a Avaluació

 

1r A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

TEMA 3

 C 19/1/18                   

VOCABULARI T.3

 C

23/1/18

 

Recuperació 1a

Avaluació 

 C

P

A

24/1/18

 

 CONTROL LECTURA

 P

2/2/18                   

                                                

 TEMA 4

 C

 

                      

 CONTROL VOCAB. T.4

 C

                       

                      

Conte o Rondalla

 P

                                   

 

Control comprensió lectora i expressió escrita

 P

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1r B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

TEMA 3

 C 19/1/18                   
VOCABULARI T.3  C 23/1/18

                      

 Recuperació 1a avaluació 

 C

P

A

22/1/18

 

  CONTROL LECTURA

 P

 2/2/18                     

 

 TEMA 4

  C

 

                      

 CONTROL VOCAB. T.4

 C

 

                      

 Conte o Rondalla

 P

 

 

 CONTROL EXPRESSIÓ ESCRITA I COMPRENSSIÓ LECTORA

 P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O