2a Avaluació

 

1r A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

TEMA 3

 C  1/02/2019  5/02/2019                              

Recuperació 1a

Avaluació 

 

 C

P

A

 12/02/2019

 

 TEMA 4

 

 C

 05/03/2019

 06/03/2019

 CONTROL VOCABULARI

 

 C

  06/03/2019               

 07/03/2019                                                                                                

Conte o Rondalla

 

 P

 

                                  

Control comprensió lectora i expressió escrita

 

 P

  11/03/2019                                 

 12/03/2019                                               

Control comprensió oral

 
P

                     

06/03/2019

   

 

 

   

 

 

 

 

 

1r B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA

TEMA 3

 C  1/02/2019   5/02/2019                                  

 Recuperació 1a avaluació 

 

 C

P

A

 12/02/2019

                                  

 TEMA 4

 

  C

 05/03/2019

  07/03/42019

 CONTROL VOCABULARI

 

 C

  07/03/2019      

  08/03/2019

 Conte o Rondalla

 
 

 P

 

                                   

 CONTROL EXPRESSIÓ ESCRITA I COMPRENSSIÓ LECTORA

 

 P

 08/03/2019

 11/03/2019                                                

   

 

 

Control comprensió oral

 

 P

 07/03/2019   07/03/2019
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O