1a Avaluació

 

1r A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ 

  DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA
 Prova inicial    14/09/2018  14/09/2018

 Control tema 1

 C

   
Control tema 2  C    
 Control Vocabulari  C    

 Control comprensió lectora i expressió escrita

 P

   

 

1r A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ 

  DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA
Control comprensió oral    

  Notícia

 P

   
 

 

   
 

 

   

 

1r B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICARÀ LA NOTA

Prova inicial 

   14/09/2018  14/09/2018
 Control tema 1  C    
Control tema 2  C    
 Control Vocabulari  C    

 Control comprensió lectora i expressió escrita

 P

   
 Control comprensió oral  P    

 

Entregar notícia

 P

   

 

 

 

1r B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICARÀ LA NOTA