1a Avaluació

 

1r A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ 

  DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA
 Prova inicial    divendres 16/09/16

dimarts 20/09/16 

 Control tema 1

 C

 dilluns 17/10/16

 dimarts 18/10/16

 Control Vocabulari tema 1

 C

 divendres 21/10/16

 dilluns 24/10/16

 Control llibre de lectura

 P

 divendres 4/11/16

 divendres 4/11/16

 Control tema 2

 C

 dimarts 22/11/16

 divendres 25/11/16

 

1r A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ 

  DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA
 Control Vocabulari tema 2 C  divendres 25/11/16

dimarts 29/11/16 

 Control comprensió lectora i expressió escrita

 P

 dilluns 28/11/16

 dilluns 5/12/16

 Notícia

 P

 dilluns 05/12/16

 divendres 16/12/16

 

 

 

 

 

1r B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICARÀ LA NOTA

Prova inicial 

   divendres 16/09/16 dimecres 21/09/16 
 Control tema 1  C  dimecres 19/10/16

divendres 21/10/16 

Control vocabulari tema 1

 C

Divendres 21/10/16 

 dimarts 25/10/16

 Control llibre de lectura

 P

 divendres 4/11/16

 divendres 4/11/16

 Control tema 2

 C

 dimarts 22/11/16

 divendres 25/11/16

 Control vocabulari tema 2

 C

 divendres 25/11/16

 dimarts 29/11/16

 Control comprensió lectora i expressió escrita

 P

 dimarts 29/11/16

 dimecres 7/12/16

 

 

 

1r B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICARÀ LA NOTA

Entregar notícia  

 P  dimecres 7/12/16 divendres 16/12/16