1a Avaluació

 

1r A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ 

  DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA
 Prova inicial    14/09/2018  14/09/2018

 Control tema 1

 C

  26/10/2018  30/10/2018
Control tema 2  C  30/11/2018  
 Control Vocabulari  C  4/12/2018  

 Control comprensió lectora i expressió escrita

 P

 11/12/2018  

 

1r A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ 

  DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA
Control comprensió oral  12/12/2018  

  Notícia

 P

  23/11/18  
 

 

   
 

 

   

 

1r B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICARÀ LA NOTA

Prova inicial 

   14/09/2018  14/09/2018
 Control tema 1  C   26/10/2018 30/10/2018
Control tema 2  C  30/11/2018  
 Control Vocabulari  C  4/12/2018  

 Control comprensió lectora i expressió escrita

 P

 11/12/2018  
 Control comprensió oral  P  13/12/2018  

 

Entregar notícia

 P

 23/11/2018  

 

 

 

1r B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICARÀ LA NOTA