1a Avaluació

 

1r A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ 

  DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA
 Prova inicial    15/09/17                         

20/09/17

 Control tema 1

 C

20/10/17                                     

 25/10/17

 Control Vocabulari tema 1

 C

24/10/17                                     

 27/10/17

 Control llibre de lectura

 P

 3/11/17

 3/11/17

 Control tema 2

 C

 5/12/17

 12/12/17

 

1r A

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ 

  DIA EN QUÈ ES COMUNICA LA NOTA
 Control Vocabulari tema 2                  C  12/12/17                                 


 Control comprensió lectora i expressió escrita

 P

 31/10/17                                  

 6/11/17

 Notícia

 P

 21/11/17                

29/11/17

Control comprensió oral

 P

1/12/17

 12/12/17

 

1r B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICARÀ LA NOTA

Prova inicial 

   15/09/17                            20/09/17
 Control tema 1  C  20/10/17                            

23/10/17

Control vocabulari tema 1

 C

24/10/17

 27/10/17                           

 Control llibre de lectura

 P

 3/11/17                                   

 3/11/17

 Control tema 2

 C

 4/12/17

11/12/17

 Control vocabulari tema 2

 C

5/12/17

11/12/17

 Control comprensió lectora i expressió escrita

 P

 31/10/17

6/11/17

 

 

 

1r B

CONTROL o TREBALL

DE...

DATA EN QUÈ ES REALITZARÀ

DIA EN QUÈ ES COMUNICARÀ LA NOTA

Entregar notícia  

 P  20/11/17                            27/11/17
 Control comprensió oral  P                 1/12/17

4/12/17